skip to content
 
 
 

Nyhetsbrev vecka 22: Hur ska vi få igång Europas ekonomi igen?

25-05-2020
 .
Banner till MFF paneldebatt
Banner till MFF paneldebatt
 

Den här veckan ligger fokus på revideringen av EU:s långtidsbudget och ett återhämtningspaket för att hantera den ekonomiska tillbakagången i medlemsländerna till följd av covid-19-krisen.

EU:s återhämtningsplan - extrainsatt plenarsammanträde 27 maj
På onsdag, vid ett extrainsatt plenarsammanträde, kommer ledamöterna att debattera revideringen EU:s långtidsbudget och ett återhämtningspaket, som EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen presenterar samma dag. I en resolution som Europaparlamentet antog i maj, krävde ledamöterna ett robust paket som fokuserar på medborgarnas behov, och vidhöll att en ny återhämtningsfond inte får leda till en minskad långtidsbudget. Läs mer här.

Hur stor ska budgeten vara? Hur ska pengarna omfördelas? Vilka politikområden ska prioriteras? Vad händer om budgeten inte antas i tid?
Bänka dig framför SVT Forum på fredag den 29 maj kl. 12.03-13.00 för att få svar på dessa och flera andra följdfrågor. Medverkar gör Europaparlamentarikerna Jakop Dalunde (MP), Heléne Fritzon (S), Karin Karlsbro (L) och Jörgen Warborn (M) samt Ulrika Bergelv, avdelningschef för EU-revision vid Ekonomistyrningsverket och Daniel Tarschys, statsvetare och senior rådgivare vid Sieps m.fl. Moderator är Markus Bonekamp, chef för Europaparlamentets kontor i Sverige.

Hej Halland/Småland och Fyrbodal/Värmland!
Den 27 och 28 maj arrangerar vi digitala inspirationsmöten och utbildningar om sociala medier. Vill du prata engagemang, demokrati och sociala medier med oss? Välkommen att anmäla dig snarast: https://europarl.europa.eu/sweden/sv/aktuellt.html

 

Gott och blandat från veckans kalender:

  • Vem tar över EU:s ordförandeklubba i juli? Tips: Europaparlamentets talman och ledarna för de politiska grupperna träffar Bundestag och Angela Merkel digitalt i veckan.
  • Är rättsstatsprincipen hotad i Polen? Detta diskuterar utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor idag.
  • Hur påverkar medlemsländernas covid-19-restriktioner arbetskraftsrörligheten inom EU? Sysselsättningsutskottet tar itu med denna fråga på tisdag.
  • Hur ska medlemsländerna på ett samordnat sätt öppna sina gränser och återuppta resandet? Frågan ligger på transportutskottets bord på torsdag. Läs mer.
  • Europeiska ungdomsevenemanget 2020 erbjuder ett smörgåsbord av digitala samtal. Deltagarna får bland annat möjlighet att debattera olika politiska frågor med Europaparlamentets talman David Sassoli, Europeiska centralbankens ordförande Christine Lagarde samt flera EU-kommissionärer och Europaparlamentariker.

Länk till veckans möteskalender.

 

Följ oss i sociala medier!
Europaparlamentets kontor i Sverige har flera olika konton i sociala medier. Vi finns på Facebook, Twitter och Instagram. Välkommen att följa och kommentera!

 .
 
 .

Vill du prenumerera på vårt nyhetsbrev? Mejla oss på epstockholm@ep.europa.eu