skip to content
 
 
 

Seminarier på SVTPlay/SVT Forum

Flera av de seminarier vi har arrangerat i Europahuset finns att se på SVT Play och SVT Forum på webben.

 .
 

Så gick det på senaste toppmötet

I drygt fyra timmar höll EU:s stats- och regeringschefer på under midsommaraftonens webbtoppmöte för att gå igenom sina positioner när det gäller den ekonomiska återhämtningen efter coronakrisen.

Hur det gick på toppmötet diskuteras i ett samtal i Europahuset där EU-minister Hans Dahlgren (S) samt EU-parlamentarikerna Tomas Tobé (M) och Helén Fritzon (S) deltar.

Moderator: Markus Bonekamp

Från den 22 juni 2020.

https://www.svt.se/nyheter/svtforum/sa-gick-det-pa-senaste-toppmotet

 

Vad gör EU för transporterna i coronatider?

Transportsektorn och den fria rörligeten inom EU har drabbats hårt av den pågående coronapandemin. Vad gör EU och vilka åtgärder vill näringen och politikerna se?

Ett  samtal på Europahuset med EU-parlamentarikerna Johan Danielsson (S), Jakop Dalunde (MP) och Jörgen Warborn (M), samt Tina Thorsell, samhällspolitisk chef Transportföretagen.

Moderator: Klas Jansson

Från den 22 juni 2020

https://www.svt.se/nyheter/svtforum/vad-gor-eu-for-transporterna-i-coronatider

 

EU:s långtidsbudget 2021- 2027 – en kamp mot tiden

De 27 EU-ledarna ska träffas 17-18 juli för att försöka komma överens om ett återhämtningspaket och om EU:s långtidsbudget för 2021-2027. Men den svenska regeringen tror inte på en överenskommelse redan då.

De medverkande var EU-parlamentarikerna Erik Bergkvist (S), Karin Karlsbro (L) och Jessica Stegrud (SD) samt professor emeritus i internationell ekonomi Harry Flam.

Moderator: Markus Bonekamp

Från den 22 juni 2020

https://www.svt.se/nyheter/svtforum/eu-s-langtidsbudget-2021-2027-en-kamp-mot-tiden

 

En klimatlag för EU

EU har som mål att unionen ska bli klimatneutral till år 2050. Vad innebär klimatlagen i praktiken och hur ser färdplanen ut?

Samtal på Europahuset i Stockholm med EU-parlamentarikerna Jytte Guteland (S) och Jakop Dalunde  (MP) samt chefen för klimat och hållbarhet vid Svenskt Näringsliv, Lina Håkansdotter. Jytte Guteland är Europaparlamentets huvudförhandlare i arbetet med EU:s klimatlag.

Moderator: Klas Jansson

Från den 22 juni 2020

https://www.svt.se/nyheter/svtforum/en-klimatlag-for-eu

 

EU:s migrationspolitik

Åttio miljoner människor i världen är på flykt och många av dem är barn. En stor del av flyktingarna, 48 miljoner människor, är internflyktingar. Och situationen ser inte ut att bli bättre.För EU är asylpolitiken en fråga medlemsländerna haft svårt att enas om. Nu får förslaget om ny gemensam asyl- och migrationspolitik vänta till i höst på grund av förhandlingarna om EU:s åtgärdspaket för coronakrisen och en ny långtidsbudget.

I ett samtal på Europahuset diskuterades flyktingfrågan av EU-parlamentarikerna Alice Bah Kuhnke (MP), Malin Björk (V) och Tomas Tobé (M) samt Svenska Amnesty jurist Madelaine Seidlitz.

Moderator: Markus Bonekamp

Från den 22 juni 2020

https://www.svt.se/nyheter/svtforum/eu-s-migrationspolitik

 

EU, demokratin och rättsstatsprincipen

Rättsstatsprincipen är ett av EU:s grundläggande värden. Kärnan är ett effektivt rättsligt skydd och det kräver att de nationella rättssystemen är oberoende, effektiva och av god kvalitet. Men hur står det till?

Samtal på Europahuset i Stockholm med EU-parlamentarikerna Abir Al-Sahlani (C), Alice Bah Kuhnke (MP), Malin Björk (V) och Evin Incir (S).

Moderator: Markus Bonekamp

Från den 22 juni 2020

https://www.svt.se/nyheter/svtforum/eu-demokratin-och-rattsstatsprincipen

 

Handel och internationellt samarbete i en skakig värld

Ett samtal om effekterna av corona och vad EU kan göra.

Medverkande:
Lena Sellgren, chefekonom Business Swedens chefekonom Lena Sellgren
Evin Incir (S), EU-parlamentariker
David Lega (KD), EU-parlamentariker
Jörgen Warborn (M), EU-parlamentariker

Moderator: Klas Jansson

Från den 22 juni 2020

https://www.svt.se/nyheter/svtforum/handel-och-internationellt-samarbete-i-en-skakig-varld

 
 .
Paneldebatt om långtidsbudgeten
Paneldebatt om långtidsbudgeten

Hur bör EU:s långtidsbudget revideras för att främja återhämtningen efter covid-19-pandemin?

Den 27 maj presenterade EU-kommissionen ett reviderat förslag till långtidsbudgeten 2021-2027 och ett återhämtningspaket för att hantera den ekonomiska tillbakagången i medlemsländerna till följd av covid-19-krisen. I en resolution som Europaparlamentet antog i maj, krävde ledamöterna ett robust paket som fokuserar på medborgarnas behov, och vidhöll att en ny återhämtningsfond inte får leda till en minskad långtidsbudget.  Hur stor ska budgeten vara? Hur ska pengarna omfördelas och varifrån ska pengarna komma? Vilka politikområden ska prioriteras och vad händer om budgeten inte antas i tid?

Medverkande:
Jakop Dalunde (MP), Europaparlamentariker
Heléne Fritzon (S), Europaparlamentariker
Karin Karlsbro (L), Europaparlamentariker
Jörgen Warborn (M), Europaparlamentariker
Ulrika Bergelv, avdelningschef för EU-revision vid Ekonomistyrningsverket och
Daniel Tarschys, statsvetare och senior rådgivare vid Sieps
Moderator är Markus Bonekamp, chef för Europaparlamentets kontor i Sverige.

Från den 29 maj 2020

EU:s långtidsbudget måste revideras efter pandemin | SVT Forum 29 maj
 .
 
 .
Europadagen
Europadagen 2020

Europadagen 2020: Så utmanar coronaviruset den fria rörligheten i EU

Coronakrisen har lett till stängda gränser och begränsad rörlighet för EU:s medborgare. Hur har coronakrisen påverkat handeln, för EU och för Sverige? Hur ska vi få den inre marknaden på fötter igen?

Medverkande:
Evin Incir (S), Europaparlamentariker
Arba Kokalari (M), Europaparlamentariker
Agnès Courades Allebeck, Kommerskollegium
Katarina Areskoug Mascarenhas, EU-kommissionen i Sverige
Samtalet modereras av Karin Flordal, SKR

Arrangörer: Kommerskollegium, Europaparlamentets kontor i Sverige och EU-kommissionen i Sverige.

Från den 8 maj 2020

Så utmanar coronaviruset den fria rörligheten i EU | SVT Forum 8 maj
 
 .

Coronabekämpning: ”Hur långt kan EU gå?”

Panelsamtal i Europahuset
Panelsamtal i Europahuset

Hur väl rimmar de åtgärder som vidtagits av medlemsländerna för att bekämpa covid-19-utbrottet med EU:s grundläggande värderingar och rättsstatsprincipen?

Medverkande: Göran von Sydow, Sieps, Hans Dahlgren (S), EU-minister och EU-parlamentarikerna Tomas Tobé (M) och Evin Incir (S).

Från Europahuset den 21 april.

Coronabekämpning: ”Hur långt kan EU gå?” | SVT Forum 21 april
 .