skip to content
 

 .
Europahuset i Stockholm
Europahuset i Stockholm
 

Träffa EU i Stockholm! I Europahuset finns Europaparlamentets kontor och EU-kommissionens representation i Sverige under ett och samma tak. Här sprider vi kunskap om EU och främjar dialog och debatt om EU-relaterade sakpolitiska frågor.

 .

Det här kan vi erbjuda dig som besöker Europahuset i Stockholm:

  • Presentation av EU och EU-relaterade frågor
  • Studiebesök
  • Seminarier och debatter
  • Möjlighet att ställa frågor direkt till oss
  • Aktuell och lättläst informationsmateral om EU
  • Hjälp med informationssökning på nätet
 
Seminarium i Europahuset
Seminarium i Europahuset

Intresserad av våra aktiviteter? Kom på seminarium!

Varje år hålls ett 100-tal seminarier och andra evenemang i Europahuset. Några favoritteman är frukost/lunchseminarium om energi och klimat, migrationspolitk och den ekonomiska utvecklingen. Vi ordnar också möten och panelsamtal med Europaparlamentariker och EU-kommissionärer.

Vi har lokaler för upp till 150 deltagare med komplett teknisk utrustning för visuell presentation och digitala sändningar.

Här kan du våra se kommande aktiviteter i Europahuset:
Europaparlamentet: https://www.europarl.europa.eu/sweden/sv/aktuellt.html
EU-kommissionen: https://sweden.representation.ec.europa.eu/nyheter-och-evenemang_sv
Eventuell anmälan görs under respektive aktivitet.

På youtube finns många av våra seminarier, panelsamtal och debatter att titta på i efterhand: https://www.youtube.com/c/EuropaparlamentetSverige/videos 

 
Infocenter
Infocenter

Vi hjälper dig att hitta den EU-information du söker!

I Europahuset hittar du ett stort utbud av broschyrer och inforamtionsmaterial från Europaparlamentet och EU-kommissionen. Hit kan du vända dig för att få information om EU och EU:s institutioner, EU:s fördrag och om EU:s olika politikområden som t ex energi, klimat, transport och sysselsättning. Vi hjälper dig gära att hitta den EU-information du söker på nätet.

 

 

 
Studenter på studiebesök
Studenter på studiebesök

Boka ett studiebesök!

Studiebesöken riktar sig till alla som intresserar sig för EU: skolklasser, föreningar, intresseorganisation och andra grupper. Vi använder visuella presentationer, kortfilmer och itneraktiva verktyg. Presentationerna berör EU:s politiska system, beslutsfattande samt aktuella frågor. Vi kan även anpassa presentationerna efter önskemål kring särskilda frågor. Vårt mål är att besöket ska vara en intressant och interaktiv upplevelse, vi ser därför gärna att ni bekantat er något med EU innan och tar med er frågor till oss.

Välkommen att boka ditt besök! Telefon 08 - 562 444 00, e-post: europahuset-sverige@ec.europa.eu