skip to content

 
 
 

EU för lärare och unga

 
 

Euroscola

Sedan Sveriges medlemskap i EU 1995 har Europaparlamentets kontor i Sverige varje år gett ca 18 svenska gymnasieklasser en unik chans att få lära sig mer om Europaparlamentet.

Genom projektet Euroscola får de, tillsammans med elever från andra medlemsländer, åka till Strasbourg för att debattera och diskutera olika ämnen. De får helt enkelt vara Europaparlamentariker för en dag!

Ungdomar från hela EU deltar i Euroscola i Strasbourg.
Ungdomar från hela EU deltar i Euroscola i Strasbourg.
 .
Länk till mer information om hur tävlingen går till
 
 

Skolambassadör för EU

Genom utbildningen till skolambassadör för EU erbjuds skolhuvudmän stöd för att driva frågor om EU, Europa och den europeiska dimensionen.

Inom ramen för fortbildningssatsningen Lär mer om EU har EU-kommissionen, Sveriges regering, Europaparlamentet och Universitets- och högskolerådet sedan maj 2009 utbildat över 1 300 lärare i EU-kunskap.

Europahuset i Stockholm
Europahuset i Stockholm
 .
Länk till UHR — Skolambassadör för EU
 
 

Europaparlamentets ambassadörsskolor

Europaparlamentets ambassadörsskoleprogram inriktar sig på elever i högstadie- och gymnasieskolor och särskilt yrkesskolor.Syftet med programmet är att främja medvetenheten om Europa och europeisk parlamentarisk demokrati bland ungdomar genom att ge dem aktiva kunskaper om EU och i synnerhet Europaparlamentet.

 .
Ungdomar besöker Europahuset i Stockholm
Ungdomar besöker Europahuset i Stockholm
 .
Länk till mer information om programmet
 
 

Europeiska Karlspriset för ungdomar

Europeiska Karlspriset för ungdomar syftar till att uppmuntra unga att bli medvetna om Europafrågor och att delta i europeiska integrationsprojekt. Priset delas ut till projekt som genomförs av ungdomar och som bidrar till förståelse för och hjälper till att skapa en gemensam europeisk identitet och ger praktiska exempel på européer som lever sida vid sida i harmoni.

Karlspriset 2021
Europeiska Karlspriset för unga delas ut årligen av Europaparlamentet
 .
Länk till Karlsprisets hemsida