skip to content

 
 
EPAS
EPAS
 

Europaparlamentets ambassadörsskoleprogram

Ett utbildningsprogram om europeisk parlamentarisk demokrati för lärare och elever på högstadium och gymnasium.

Juniorambassadörer från Malmö Borgarskola
Juniorambassadörer från Malmö Borgarskola

Vill du och dina elever lära er mer om Europaparlamentet? Europaparlamentets kontor i Stockholm erbjuder ett kostnadsfritt utbildningsprogram som riktar sig till lärare och elever på högstadiet och gymnasiet. Läsåret 2022/2023 medverkar 85 skolor från hela Sverige i Europaparlamentets ambassadörsskoleprogram. Syftet med programmet är att öka kunskapen om europeisk parlamentarisk demokrati bland unga genom att ge dem kunskaper om EU och i synnerhet Europaparlamentet.

Europaparlamentets ambassadörskola - vad är det?
Europaparlamentets ambassadörsskoleprogram (EPAS) riktar sig till lärare och elever på högstadium och gymnasium i Sverige. Syftet med EPAS är att öka kunskapen om europeisk parlamentarisk demokrati, Europaparlamentet och EU. Det finns idag EPAS skolor i alla EU:s 27 medlemsländer, totalt cirka 1500 skolor.

Om din skola blir antagen till programmet kommer du som lärare bli inbjuden att medverka vid två utbildningstillfällen. Du kommer att få ta del av utbildningsmaterial, få tips och idéer om att lära ut om EU i klassrummet och träffa ledamöter från Europaparlamentet. Du kommer bli del av ett europeiskt nätverk av EPAS-skolor i alla EU:s medlemsländer.

Här finns mer information om Europaparlamentets ambassadörsskoleprogram:  Europaparlamentets ambassadörsskoleprogram | Europaparlamentet

Hur blir din skola en ambassadörsskola för Europaparlamentet?
På din skola ska följande aktiviteter genomföras som en del av Europaparlamentets ambassadörsskoleprogram:

  • Deltagande lärare eller annan personal på skolan utses till seniorambassadörer med ansvar för programmets genomförande på skolan. Det kan finnas flera seniorambassadörer på en skola.
  • Seniorambassdörer utser ett antal elever till juniorambassadörer. Juniorambassadörer utför olika uppdrag som att anordna aktiviteter på Europadagen den 9 maj, genomföra en EU-quiz på skolan, ordna en europeisk matvecka i skolmatsalen, kontakta ledamöter av Europaparlamentet m.m.
  • Seniorambassadören vägleder eleverna genom materialet om EU och ser till att juniorambassadörerna delar med sig av sina kunskaper till sina klasskamrater och andra elever på skolan.
  • Tillsammans med juniorambassadörerna anordnar seniorambassadörerna även gärna aktiviteter om EU-relaterade ämnen. Det kan till exempel röra sig om en debatt med en ledamot av Europaparlamentet om olika områden av EU:s politik, exempelvis miljö, mänskliga rättigheter eller vad den fria rörligheten på EU:s inre marknad betyder för dig som ung.
  • Med hjälp av juniorambassadörerna inrättar seniorambassadören ett informations- och aktivitetsställe – en EU Infopoint – som är inriktat på EU och Europaparlamentet. (en Infopoint kan omfatta såväl broschyrer, en webbplats och kontakter på sociala medier som annat informationsmaterial).
  • Skolan ska använda det utbildningsmaterial som ingår i utbildningen för att undervisa om europeisk parlamentarisk demokrati och EU:s institutioner. Detta material är till stora delar interaktivt med t.ex. ett rollspel.
  • Om skolans policy tillåter följer lärare och elever aktivt Europaparlamentets kontor på sociala medier t.ex Facebook/Instagram och Twitter. Läraren kan gärna uppmuntra elever att lägga ut nyheter, bloggar, foton och videoklipp på en EPAS sida. 

Utvärdering och certifikat som ambassadörsskola för Europaparlamentet
I slutat av varje läsår görs en utvärdering av medverkande skolor på distans (Skype-möte) av Europaparlamentets kontor i Stockholm. Då fastställs, i samråd med junior- och seniorambassadörerna, i vilken utsträckning skolan har genomfört de av skolan planerade aktiviteterna.

I samråd med Europaparlamentets kontor fastställs sedan om skolan uppfyller programmets krav. Om skolan har genomfört de efterfrågade aktiviteterna kommer skolan att certifieras som Europaparlamentets ambassadörsskola. Diplom delas ut till både senior- och juniorambassadörerna och skolan får ta emot en plakett. För att behålla sin status som ambassadörsskola, måste deltagande skolor fortsätta genomföra programverksamheten och det görs en utvärdering 1 gång/läsår.