skip to content
 
 
 

Webbstreaming från EPAS fortsättningsdagar 20-21 september 2018

Fortsättningsdagar för deltagande skolor i Europaparlamentets Ambassadörsskoleprogram den 20-21 september 2018 på Europahuset i Stockholm.

 

Program:

Utbildningsdag 20 september

13.00-13.15
Välkommen till årets andra EPAS-dagar
13.00-15.00
EPAS på skolan I - ett nytt utbildningsmaterial, utvärderingsuppdateringar och certifiering
15.30-17.00
EPAS på skolan II - ett nytt utbildningsmaterial, utvärderingsuppdateringar och certifiering
17.00-18.00
Kunskap, engagemang och ett ökat valdeltagande - vår kampanj inför EU-valet 2019   

Utbildningsdag 21 september

08.30-09.00
Vilka aktiviteter genomför jag på skolan under kommande läsår
09.00-10.00
Hur ordnar jag ett skolval till Europaparlamentet
10.30-12.00
Panelsamtal med Europaparlamentariker: Jakop Dalunde (MP), Christofer Fjellner (M), Linnéa Engström (MP) & Olle Ludvigsson (S)
12.00-12.15
Avslutning och utvärdering

 

20 september 2018

13.00-13.15 Välkommen till årets  andra EPAS-dagar
13.00-15.00 EPAS på skolan I - ett nytt utbildningsmaterial, utvärderingsuppdateringar och certifiering

 .
 

15.30-17.00 EPAS på skolan II - ett nytt utbildningsmaterial, utvärderingsuppdateringar och certifiering

 .
 

17.00-18.00 Kunskap, engagemang och ett ökat valdeltagande - vår kampanj inför EU-valet 2019

 .
 

21 september 2018

08.30-09.00 Vilka aktiviteter genomför jag på skolan under kommande läsår
09.00-10.00 Hur ordnar jag ett skolval till Europaparlamentet

 .
 

10.30-12.00 Panelsamtal med Europaparlamentariker: Jakop Dalunde (MP), Christofer Fjellner (M), Linnéa Engström (MP) & Olle Ludvigsson (S)

 .