skip to content
 
 
 

Utbildningsdag och certifiering för EPAS-skolor 2017

Utbildningsdag för deltagande skolor i Europaparlamentets ambassadörsskoleprogram 2017 den 26 januari på Europahuset i Stockholm.

 

Utbildningsdag 26 januari 2017 års EPAS-skolor

 

09.00-10.00     Certifiering

10.30-11.15     EU:s djurhälsolagstiftning, Fredrick Federley (C)

11.15-12.00     Situationen i östra Balkan, Jasenko Selimovic (L)

12.00-13.00     LUNCH i Europahuset

13.00-13.45     Bekämpa och förebygga sexuellt våld mot barn, Anna Maria Corazza Bildt (M)

13.45-14.30     Ett EU som sätter människan före marknaden, Anna Hedh (S)

14.30-14.45     FIKA

14.45-15.30     Nya regler för asyl och migration, Bodil Valero (MP)

15.30-17.00     Workshop – Effektkedja och planering av Europaparlamentets ambassadörsskoleprogram

 

 .