skip to content
Ledamöterna i plenisalen i Strasbourg
Ledamöterna i plenisalen i Strasbourg
 
 

Europaparlamentets verksamhet

Europaparlamentet stiftar EU-lagar, godkänner EU:s budget och kontrollerar EU-kommissionen. Europaparlamentets kontor vänder sig till allmänheten och till dig som arbetar med att bevaka eller granska EU och dess beslutsfattare. 

Vi informerar om vilka uppgifter Europaparlamentet har, hur det arbetar och om de beslut som parlamentet fattar. Europaparlamentets kontor representerar Europaparlamentet som institution och inte något särskilt svenskt eller politiskt intresse.

Daglig nyhetsrapportering från Europaparlamentet

På Europaparlamentets hemsida hittar du aktuell information om debatter och beslut i Europaparlamentet. Här finns även information om Europaparlamentets befogenheter, arbete och organisation:

 .

Har du frågor om Europaparlamentet?

Vill du veta mer om vad Europaparlamentet gör, vilka befogenheter det har och hur det är organiserat kan du kontakta enheten för medborgarnas förfrågningar (Ask EP) med hjälp av länken här nedanför.

Ask EP - medborgarnas frågeservice
 .