skip to content
 
 
Eurobarometer
Eurobarometer
 

Eurobarometer

Europaparlamentet publicerar regelbundet undersökningar om den allmänna opinionen i medlemsstaterna. Opinionsundersökningar är ett sätt att få reda på människors uppfattningar om Europaparlamentet och den Europeiska unionen i allmänhet.

Undersökningarna kan också användas i förberedande syfte, för beslutsfattande och i utvärderingen av parlamentets arbete. I opinionsundersökningarna hittar läsarna information, inte bara om attityder i EU om t. ex. klimatförändringar eller den nuvarande ekonomiska situationen, utan också om hur folk ser - och vad de förväntar sig av- Europavalet, Europaparlamentet och den europeiska integrationen i allmänhet.

Europaparlamentets opinionsundersökningar: Eurobarometer