skip to content
 

Sammanträdesperioder

Under sammanträdesperioderna samlas ledamöterna i Europaparlamentet för att debattera, rösta och lagstifta. Europaparlamentet lägger fast sin position i lagstiftningsärenden och i politiska frågor under dessa perioder. På grund av Corona-pandemin hålls digitala sammanträden och möten.

Europaparlamentets pressavdelning rapporterar löpande om och från sammanträdesperioderna - innan de äger rum, under det att de pågår och efter det att de avslutats. Före sammanträdesperioderna publiceras en sessionsöversikt som tar upp vad som skall behandlas under kommande sammanträdesperiod. I god tid före sammanträdesperioden finns det en dagordning, som dock ofta ändras i sista minuten.

Under sammanträdesperioderna publiceras dagligen sammanfattningar av debatterna och resultaten av omröstningarna. På Europaparlamentets hemsida kan du följa vad som händer. Här finns bland annat protokoll, närvarolistor, omröstningsresultat, debatter och antagna texter i sin helhet. Antagna texter är lagstiftningstexter, politiska resolutioner eller andra texter som antagits av parlamentet.

Sammanfattningar från sammanträdesperioderna och löpande information om vad som händer i Europaparlamentet.

Europaparlamentets lagstiftande sessioner och utskottsmöten direktsänds på webben.

Livesändningar från Europaparlamentet
 .

Sessionskalender

Sessionskalendern över Europaparlamentets arbete fastställs varje år av parlamentet på förslag från talmanskonferensen. Kalendern är uppdelad i plenarsammanträden och övriga sammanträden. Kalendern innehåller:

12 sammanträdesperioder på fyra dagar i Strasbourg och 6 extra sammanträdesperioder på två dagar i Bryssel,
två veckor varje månad för utskottssammanträden och sammanträden i parlamentets delegationer,
en vecka varje månad för sammanträden i de politiska grupperna och
fyra veckor per år då ledamöterna arbetar och närvarar i sina valkretsar.

 .