skip to content
Stockholm
Europaparlamentets byggnad i Strasbourg
 

Sverigekontoret

Den 16 november 2017 besökte Europaparlamentets talman Antonio Tajani kontoret i Stockholm.
Den 16 november 2017 besökte Europaparlamentets dåvarande talman Antonio Tajani kontoret i Stockholm.
 .

Europaparlamentets kontor i Sverige vänder sig till allmänheten och till dem som arbetar med att bevaka eller granska EU och dess beslutsfattare. Vi informerar om vilka uppgifter Europaparlamentet har, hur det arbetar och om de politiska och lagstiftande beslut som fattas.

Europaparlamentet är världens enda internationella parlament. Sverigekontoret representerar Europaparlamentet som institution, inte något särskilt svenskt eller politiskt intresse.

Från Europaparlamentet kommer lagstiftande resolutioner, betänkanden och beslut i frågor av stor betydelse för medborgarnas vardag. Det som sägs och beslutas publiceras i form av protokoll och debattreferat. Allt detta material är offentligt och finns tillgängligt på Europaparlamentets webbplats. All EU-lagstiftning (samt fördrag och internationella avtal som EU slutit) finns tillgänglig i databasen EUR-Lex.

Är du i Stockholm är du välkommen till Europahuset på Regeringsgatan 65, plan 2.

Europahusets webbsida med öppettider och kontaktinformation
 .