skip to content
 
 
 

Medborgarnas röst i EU: en kort guide till Europaparlamentet

En kortfattad och lättillgänglig guide som förklarar Europaparlamentet som institution, dess verksamhet, befogenheter och organisation. Format A5, 28 s Till guiden hör också en EU-karta med måtten 60x40 cm, som kan laddas ner separat.

Medborgarnas röst i EU
Medborgarnas röst i EU
  •