skip to content
Banner I love EU
Banner I love EU
 

Praktik på Europaparlamentet

Collage av tidigare praktikanter
Collage av tidigare praktikanter

Sedan 1995 när kontoret öppnade i Sverige har runt 60 praktikanter passerat genom våra dörrar. Alla har bidragit med idéer och erfarenheter som varit värdefulla för oss. Vill du bli vår nästa praktikant?

 

Sök praktikplats på Europaparlamentet!

Praktik för dig med universitets- eller högskoleexamen

  • Avlönad praktikplats, det s.k. Robert Schuman-praktik, 5 månader
  • För allmän inriktning samt journalistisk inriktning

Unga människor med universitetsexamen erbjuds praktikplats i syfte att komplettera de kunskaper de skaffat sig under sina studier samt för att lära sig mer om EU:s verksamhet. En avlönad praktikplats innebär att du får ett stipendium på ungefär 1 600 € per månad, nivån kan regleras uppåt eller nedåt i förhållande till kostnadsnivån i landet där praktiken genomförs. Om du vill söka praktik på Europaparlamentets kontor i Stockholm skriver du "Sweden" i sökrutan "Find a traineeship offer". Då visas de praktikplatser som finns att söka hos oss.

 .

Tidsperiod och ansökningstider

Startdatum för avlönad praktik för dig med universitets- eller högskoleexamen:

  • För praktikperioden den 1 oktober–28/29 februari – Ansökningsperiod: 1–30 juni
  • För praktikperioden den 1 mars–31 juli – Ansökningsperiod: 1–30 november

Allmänna krav

Du som ansöker om Schuman-praktik ska

  • vara minst 18 år,
  • ha en universitets- eller högskoleexamen,
  • uppfylla språkkravet,
  • tillhandahålla ett utdrag ur belastningsregistret,
  • inte ha arbetat längre än två på varandra följande månader inom en EU-institution eller ett EU-organ,
  • inte ha genomfört ett studiebesök för forskning på lägre eller högre akademisk nivå (”visiting junior or senior academia”) under en period av sex månader innan praktikperioden inleds.
 .

Ansökan och anvisningar

Länk till webbsidan för praktikansökan

Har du fler frågor kan du kontakta Traineeships Office stages@ep.europa.eu
för Översättarpraktik: TranslationTraineeships@ep.europa.eu

eller Europaparlamentets kontor i Sverige:
epstockholm@ep.europa.eu

 .