skip to content
 
 
 

Tidigare praktikanter berättar

Hej praktikant! Vad har praktikperioden på Europaparlamentet betytt för ditt yrkesliv?

 
 .
Tidigare praktikant Paulina Ek
Tidigare praktikant Paulina Ek

Paulina Ek
Praktik vintern 2017/2018

För mig var praktiken viktig för att konkretisera all den teoretiska kunskap som jag hade fått om EU när jag studerade till en master i Europastudier. När man får en större inblick i arbetet som görs i Europaparlamentet är det också lättare att förstå varför och på vilka sätt som EU påverkar oss i vår vardag, och varför det är viktigt. Jag tyckte också att det var spännande att få vara en del av Europaparlamentets arbete i en medlemsstat – att alltid överföra arbetet till en svensk kontext gav ytterligare en synvinkel och dimension på sakfrågorna. Under min praktik arbetade jag i första hand med kommunikation och pressfrågor, och den erfarenheten har jag mycket stor nytta av idag, då jag i mitt nuvarande arbete har en liknande roll. Praktiken var därför inte bara värdefull när det kommer till ökad kunskap och förståelse om Europaparlamentet och EU, utan den gav också konkreta färdigheter och tankesätt som har varit viktiga för att komma dit jag är idag.

 
Tidigare praktikant Marco Loi
Tidigare praktikant Marco Loi

Marco Loi
Praktik hösten 2012

För mig fungerade praktiken som en språngbräda för ytterligare praktik och därefter kvalificerade anställningar kopplade till EU-frågor. Den gav mig mersmak för EU-frågor, ett tema som följt mig sedan dess både vad gäller fortsatta studier och karriärval. Idag arbetar jag med frågor kopplade till beslutsprocessen i ministerrådet. Då är det tacksamt att samtidigt ha en förståelse för den parallella processen som sker i Europaparlamentet.

 
Tidigare praktikant Maja Sjöstedt
Tidigare praktikant Maja Sjöstedt

Maja Sjöstedt
Praktik våren 2006

Praktiken på Europaparlamentet var mitt steg in i arbetslivet. Där fick jag för första gången använda det jag lärt mig under studierna och koppla det jag läst om till det som händer här och nu. Praktiken visade att det var möjligt att arbeta med precis det jag var intresserad av, att kombinera samhällsintresse och skrivande och att följa EU-frågorna på nära håll. Jag fick lära känna de svenska Europaparlamentarikerna och resa till Bryssel och Strasbourg. Jag fick ta emot besök, arrangera seminarier och skriva rapporter. Jag fick pröva mina vingar helt enkelt. Praktiken blev inkörsporten till mina fortsatta jobb. Jag har haft med mig erfarenheterna därifrån i alla mina senare yrkesroller. Framför allt har jag nog med mig inställningen att våga testa och se vad jag går för, att inte vara rädd!