skip to content
 
 
Banner till rekrytering
Banner till rekrytering
 

Rekrytering

Europaparlamentet har omkring 6 000 tjänstemän och andra anställda från alla EU:s medlemsländer.

Hur blir jag EU-tjänsteman?

Europaparlamentet och de övriga EU-institutionerna rekryterar personal med hjälp av uttagningsprov (s.k. concours). Det finns fem typer av uttagningsprov som i sin tur är indelade i olika nivåer. Genom de olika uttagningsproven kan du som är intresserad söka olika tjänster som administratör (handläggare), tolk, översättare, assistent, sekreterare eller yrkesutbildad medarbetare.

Aktuella uttagningsprov för EU:s institutioner publiceras i Europeiska unionens officiella tidning (EUT) och på webbplatsen för Europeiska gemenskapernas byrå för uttagningsprov för rekrytering av personal (EPSO).

EPSO
Alla bestämmelser för EU:s förvaltning och anställningsvillkoren för EU-tjänstemän finns fastställda i förordningen om tjänsteföreskrifter för tjänstemän i Europeiska gemenskaperna
UHR:s sida om arbete inom EU:s institutioner