skip to content
 
 
Banner till press och media - fotografer
Banner till press och media - fotografer
 

Pressmeddelanden

På den här sidan publiceras informationskontorets egna pressmeddelanden. De kan handla om resestipendier till Bryssel eller Strasbourg för journalister, pressträffar med ledamöter eller våra seminarier i Europahuset.

 

Pressmeddelande 2020

Europaparlamentet och rådets förhandlingar om långtidsbudgeten för 2021-2027 går trögt. Var är det egentligen skon klämmer? Välkommen till digitalt presseminarium 29 oktober.
Innifrån kammaren
Hur mycket ska kommersiella företag få dra nytta av algoritmer för att skräddarsy sin reklam online? Hur hotar anpassade sökfilter användares rätt till information? Digital pressbriefing 16 oktober
© CAP Images /European Union-EP
Svarar investeringarna i den gröna given upp mot klimatmålen? Bör koldioxidutsläppen minska med 50, 55 eller 60 % till 2030? Hur ser vi till att resten av världen också minskar sina utsläpp? Välkommen till ett digitalt seminarium den 1 oktober där ni får följa hela lagstiftningsprocessen via talare från EU-kommissionen, Europarlamentet och svenska regeringens förhandlare i ministerrådet.
Kan Europaparlamentet ställa sig bakom det budgetförslag som antogs i morse av EU:s stats-och regeringschefer? Efter långa förhandlingar i rådet ligger nu bollen hos Europaparlamentet, som måste godkänna förslaget innan det kan träda i kraft. Ett extrainsatt plenarsammanträde kommer att hållas nu på torsdag 23 juli.
Vem får vad, under vilka villkor och hur ska det finansieras? Debatten om EU:s långtidsbudget är inte bara en sifferexercis utan en debatt om vilken typ av union vi vill ha, med hänsyn till politiska prioriteringar, rättsstatsprincipen och europeisk solidaritet.
EU-parlamentariker Abir Al-Sahlani (C), Evin Incir (S) och Tomas Tobé (M)
Välkommen till en digital pressbriefing den 16 juni kl. 11.00, inför Europaparlamentets plenarsession den 17–19 juni, för en genomgång av dagsaktuella ärenden. Medverkar gör Europaparlamentarikerna Abir Al-Sahlani (C), Evin Incir (S) och Tomas Tobé (M).
EU-parlamentariker Jessica Polfjärd (M) och Erik Bergkvist (S)
Hur ska EU hantera följderna av covid-19-pandemin? Välkommen till en digital pressbriefing den 12 maj kl. 10.00, inför Europaparlamentets plenarsession den 13–16 maj, för en genomgång av dagsaktuella ärenden i Europaparlamentet. Medverkar gör Europaparlamentarikerna Jessica Polfjärd (M) och Erik Bergkvist (S).
Photo: Kristian Pohl/The Government Offices of Sweden
Hur ser europeisk solidaritet ut i coronatider? Vad gör EU? Dessa och många andra frågor kommer EU-minister Hans Dahlgren att besvara i en webbsänd frågestund fredagen den 8 maj, där elever från Europaparlamentets Ambassadörsskolor medverkar.
Jytte Guteland (S)
Europaparlamentets huvudförhandlare för EU:s nya klimatlag, Jytte Guteland (S), bjuder in till en digital presskonferens tisdagen den 28 april klockan 10.00 för att presentera sitt förslag till en ny klimatlag för EU.
Kvinnor på en balkong
Samtidigt som medlemsländerna och EU-institutionerna vidtar åtgärder för att bekämpa covid-19-pandemin, visar miljoner européer sin solidaritet i kampen mot coronaviruset.
Händer och mobiltelefoner
EU anklagas för att vara passivt i kampen mot covid-19. Vilka är EU:s befogenheter på folkhälsoområdet? Och hur har EU stöttat medlemsländerna i kampen mot covid-19-pandemin?
Forskare
Krishanteringsåtgärder bör kombineras med ett långsiktigt åtagande vad gäller EU:s forskningsprogram, anser Christian Ehler (EPP, DE), Europaparlamentets föredragande för Horisont Europa.
Pressresa: Europaparlamentet
Vill du få bättre koll på EU:s långtidsbudget för 2021 – 2027? Hur ska pengarna fördelas och vad innebär det för medborgare, regioner, bönder, forskare, studenter, företag och organisationer? Europaparlamentet bjuder in journalister från Danmark, Finland och Sverige till ett gemensamt presseminarium i Bryssel, den 3-4 mars, för att ge en inblick i de pågående förhandlingarna.
Pressresa: Europaparlamentet
För att uppmärksamma den internationella kvinnodagen bjuder Europaparlamentet in journalister till ett presseminarium: The long walk towards Gender Equality: What remains to be done? i Bryssel, den 4­-5 mars.
Pressresa: Europaparlamentet
EU:s yttre gränser, kampen mot antisemitism, EU:s långtidsbudget, jämställdhet, könsstympning och illegal handel med husdjur är några av de ämnen som kommer att diskuteras i Europaparlamentet 10–13 februari i Strasbourg.
Pressresa: Europaparlamentet
EU:s yttre gränser, kampen mot antisemitism, EU:s långtidsbudget, jämställdhet, könsstympning och illegal handel med husdjur är några av de ämnen som kommer att diskuteras i Europaparlamentet 10–13 februari i Strasbourg.
Pressresa: Europaparlamentet
EU:s nästa långtidsbudget, relationerna med Storbritannien efter brexit, den europeiska gröna given. Det är bara några av de frågor som väntar Europaparlamentarikerna under 2020. Nu kan du söka resestipendium för att delta i en journalistresa till Europaparlamentet i Strasbourg.

Pressmeddelanden 2019

Parlamenter 92:2
I EU och över hela världen har ungdomsledda protester för klimatet samlat miljontals människor. Oron för klimatet speglas också i senaste Eurobarometer-undersökningen som publiceras på tisdag, den 10 december.
Pressresa: Europaparlamentet ett halvår efter valet
Är du journalist och vill lära dig mer om EU? Nu kan du söka ett resestipendium till Europaparlamentets plenarsession i Strasbourg i december eller i januari. Ta pulsen på Europaparlamentet sex månader in i den nya mandatperioden och med en ny EU-kommission på plats.  
Skolambassadörer 2019
Idag diplomeras 59 lärare till Skolambassadörer för EU. Lärarna kommer från 40 olika kommuner, från Haparanda i norr till Trelleborg i söder.
Ylva Johansson
På tisdagen frågade Europaparlamentets medborgarrättsutskott ut Sveriges tilltänkta nya EU-kommissionär Ylva Johansson om migration och asyl, säkerhetsfrågor och Schengenområdets framtid.
Europaparlamentets utskott kommer att bedöma lämpligheten hos Ylva Johansson och de övriga föreslagna kommissionärerna i en serie utfrågningar mellan den 30 september och den 8 oktober. Inför utfrågningarna håller Europaparlamentets presstjänst en bakgrundsbriefing.
Presseminarium.
Den 30 september–8 oktober frågar Europaparlamentet ut kandidaterna till den nya EU-kommissionen. Du som är yrkesverksam journalist kan ansöka om ett stipendium för att följa utfrågningen av Sveriges kommissionärskandidat Ylva Johansson på plats i Bryssel den 1 oktober.
Louise Weiss-byggnaden i Strasbourg.
Är du yrkesverksam journalist och vill följa tillsättningen av EU-kommissionen,  EU:s nästa långtidsbudget, Storbritanniens EU-utträdesprocess eller andra frågor som är aktuella för det nyvalda Europaparlamentet? Sök stipendium för att delta i en journalistresa till ett av höstens plenarsammanträden i Strasbourg.
Europadagsfirande på Stockholm C
Brinner du för kommunikation, informationskampanjer, evenemang och vill lära dig mer om EU? Då kan du söka vår allmänna praktik eller praktik i vårt pressteam.
Journalistresa till Strasbourg: de nya Europaparlamentarikerna tillträder
Vill du träffa de nya ledamöterna när de gör sin första arbetsdag i Europaparlamentet och höra vad som står på spel de kommande fem åren? Sök resestipendium till Europaparlamentets konstituerande plenarsession i Strasbourg 2-4 juli.
Europaparlamentet i Strasbourg
I EU-valet den 23–26 maj utsåg väljarna i 28 EU-länder ett nytt Europaparlament med 751 ledamöter för en mandatperiod på fem år. Vad händer nu när det nya Europaparlamentet har valts?
EU-val 26 maj 2019
Den preliminära sammansättningen för mandatperioden 2019–2024 finns på Europaparlamentets webbplats valresultat.eu.
EU-val 26 maj 2019
Europaparlamentets pressmaterial inför valet tillhandahåller information om EU-valet, t.ex. fakta och siffror om valprocessen, toppkandidater och vad EU har åstadkommit. På denna webbplats finns också uppdaterad information om Eurobarometerundersökningar och vem man kan kontakta för att få svar på sina frågor.
Välj din framtid – Europaparlamentets valfilm
Med bara en månad kvar till EU-valet den 26 maj lanserar Europaparlamentet kortfilmen, ”Välj din framtid”, för att öka valdeltagandet.
EU-val 26 maj
Den nya dynamiska hemsidan innehåller alla resultat från tidigare och så småningom kommande EU-valet och finns nu på alla officiella EU-språk. 
Presseminarium
Den 26 maj är det EU-val. Vilka blir de stora valfrågorna och vad har Europaparlamentet uppnått under den senaste mandatperioden? Du som är journalist kan söka ett resestipendium till Bryssel den 9-10 april för att delta i EU-valseminariet ”Välj din framtid”.
Omröstning i Europaparlamentet
Du som är yrkesverksam journalist kan söka stipendium för att delta i ett presseminarium i Bryssel den 5-6 mars om kvinnors makt i politiken.
Europaparlamentets plenisal i Bryssel.
Den 26 maj går Europa till val. Vad har ledamöterna uppnått och vad ligger på de nya ledamöternas bord efter valet? Du som är journalist kan söka ett resestipendium till Bryssel den 18-20 mars. 
Presseminarium i Bryssel.
Den digitala inre marknaden är ett av de mest lovande och utmanande områdena för framsteg inom EU. Vad har EU uppnått hittills och vilka är de största utmaningarna för att få bort hinder på nätet och samtidigt skydda den personliga integriteten?
Nu kan du ladda ner Europaparlamentets nya Citizens' App och få veta mer om vad EU gör, har gjort och planerar att göra.

Pressmeddelanden 2018