skip to content
 
 
Banner till press och media - fotografer
Banner till press och media - fotografer
 

Eurobarometer: klimatförändringarna är en topprioritet för EU-medborgarna

10-12-2019
Parlameter 2019 (EB 92:2)
Parlamenter 92:2

I EU och över hela världen har ungdomsledda protester för klimatet samlat miljontals människor. Oron för klimatet speglas också i senaste Eurobarometer-undersökningen som publiceras på tisdag, den 10 december.

 

Europaparlamentet bör prioritera värden som mänskliga rättigheter, yttrandefrihet och jämställdhet

52 % av EU-medborgarna tycker att klimatförändringarna är den viktigaste miljöfrågan

59 % anser att EU-medlemskapet är bra för deras land

Den nya Eurobarometer-undersökning visar att EU-medborgarna i EU:s 28 medlemsländer anser att skyddet av mänskliga rättigheter (48 %), yttrandefrihet (38 %), jämställdhet mellan män och kvinnor (38 %) och solidaritet mellan EU:s medlemsstater (33 %) är värden som Europaparlamentet bör prioritera.

För första gången i en Eurobarometer-undersökning anger EU-medborgarna också att klimatförändringarna måste vara Europaparlamentets främsta prioritet. I undersökningen hamnar att ”bekämpa klimatförändringarna” högst bland alla svarsalternativ (32 %). I Sverige är andelen 62 %. Andra viktiga prioriteringar för svenskarna är att ”bekämpa terrorism och organiserad brottslighet” (36 %) och att ”bekämpa socialt utanförskap och fattigdom” (35 %).

I EU och över hela världen har ungdomsledda protester för klimatet samlat miljontals människor. Oron för klimatet speglas tydligt i Eurobarometer-undersökningen.

Svenskarna är bland de som är mest övertygade (76 %) om att protesterna bidrar till att fler politiska åtgärder vidtas för att bekämpa klimatförändringarna i det egna landet. Motsvarande siffror för hela EU är ungefär 60 %.

På frågan vilken miljöfråga som är viktigast svarar en stor majoritet av svenskarna ”klimatförändringarna” (62 %), följt av ”alltför stort beroende av fossila bränslen” (46 %),”havsföroreningar” (43 %) följt av ”föroreningar av floder, sjöar och grundvatten” (36 %).

De viktigaste frågorna för alla européer är ”klimatförändringarna” (52 %), ”luftföroreningar” (35 %) och ”havsföroreningar” (31 %).

I undersökningen svarar 72 % av svenskarna att EU-medlemskapet generellt är bra för Sverige. I hela EU anger 59 % av de svarande att EU-medlemskapet varit bra för deras land.

Stödet bland EU-medborgarna för hur demokratin fungerar i EU ökar också enligt undersökningen. 52 % av de svarande (+ 3 procentenheter) är helt nöjda med hur demokratin fungerar, vilket kan ha påverkats av senaste EU-valet med det ökade valdeltagandet. I Sverige är andelen nöjda 59 %.

Bland EU-medborgarna skulle 58 % vilja se att Europaparlamentet spelade en viktigare roll. Det är en ökning med 7 procentenheter sedan våren 2019 och det högsta resultatet sedan 2007. I Sverige är andelen 52 %.

Undersökningen ger också en inblick i vilken typ av EU-information som EU-medborgarna vill ta del av och hur de kan ta del av EU:s politiska arbete. Hela tre fjärdedelar av européerna (77 %) svarar att de vill ha mer information om EU-institutionernas verksamhet. Effekterna av EU-lagstiftning på lokal, regional och nationell nivå liksom hur Europaparlamentet och ledamöterna arbetar är också viktiga områden för EU-medborgarna.

Eurobarometer-undersökningen Parlamenter 2019.

Bakgrund

Eurobarometer-undersökningen har sedan 1973 undersökt EU-medborgarnas uppfattningar om och förväntningar på EU. Undersökningen Eurobarometer 92.2 genomfördes av Kantar i samtliga 28 EU-länder den 8–22 oktober 2019. Totalt har 27 607 personer deltagit i personliga intervjuer, varav 1 047 svenskar.

Kontakter:
Neil CORLETT
Head of the Press Unit
Kontaktuppgifter:
Telefonnummer: (+32) 2 28 42077 (BXL)
Telefonnummer: (+33) 3 881 74167 (STR)
Mobilnummer: (+32) 470 89 16 63
E-post: neil.corlett@europarl.europa.eu

Philipp SCHULMEISTER
Head of Public Opinion Monitoring Unit
Kontaktuppgifter:
Telefonnummer: (+32) 2 28 41 381 (BXL)
Telefonnummer: (+ 33) 3 881 73515 (STR)
E-post: philipp.schulmeister@europarl.europa.eu