skip to content
 
 
Banner till press och media - fotografer
Banner till press och media - fotografer
 

EU-valet – nästa steg

28-05-2019
Europaparlamentet i Strasbourg
Europaparlamentet i Strasbourg

I EU-valet den 23–26 maj utsåg väljarna i 28 EU-länder ett nytt Europaparlament med 751 ledamöter för en mandatperiod på fem år. Vad händer nu när det nya Europaparlamentet har valts?

Från och med den 27 maj kommer de nyvalda ledamöterna att inleda arbetet med att bilda politiska grupper. Det krävs minst 25 ledamöter från minst en fjärdedel av EU-länderna (sju länder) för att bilda en sådan grupp. Senast den 1 juli måste de politiska grupperna meddela sin respektive sammansättning till Europaparlamentets talman.

Den 28 maj möts talmanskonferensen (Europaparlamentets talman och gruppledarna för de politiska grupperna i parlamentet). Europaparlamentets talman Antonio Tajani väntas hålla en pressträff den 28 maj kl. 12.00 som direktsänds på EbS+. Samma dags möts EU-ländernas stats- och regeringschefer för ett toppmöte i Bryssel för att diskutera valresultatet och inleda förfarandet för tillsättning av chefsposterna för EU-institutionerna.

Den 2 juli inleds Europaparlamentets nionde mandatperiod med ett konstituerande sammanträde i Strasbourg (2–4 juli). Ledamöterna kommer då att välja en ny talman, 14 vice talmän, 5 kvestorer och besluta om de ständiga utskottens storlek och sammansättning.

Nästa EU-kommission

EU-ländernas stats- och regeringschefer utser en kandidat till posten som EU-kommissionens nya ordförande, med hänsyn till resultatet i EU-valet. Europaparlamentet måste godkänna kommissionens nya ordförande med en absolut majoritet (hälften av ledamöterna plus en röst, det vill säga 376). Om kandidaten inte får den majoritet som krävs måste EU:s stats- och regeringschefer inom en månad, med kvalificerad majoritet, föreslå en ny  kandidat. Läs mer här.

Plenarsammanträdet i Strasbourg den 15–18 juli är det första tillfället för parlamentet att rösta om vem som blir EU-kommissionens ordförande.

De föreslagna kommissionärerna, som nomineras av de respektive EU-länderna, utfrågas av Europaparlamentets utskott i september och oktober.

Hela EU-kommissionen måste godkännas av Europaparlamentet innan den nya EU-kommissionen kan tillträda i början av november.

Europaparlamentets framtida sammansättning

Efter brexit kommer antalet ledamöter att minskas till 705 och Sverige får då ett extra mandat (totalt antal: 21). Den nya omfördelningen av antalet mandat i Europaparlamentet är dock bara aktuell om Storbritanniens EU-utträde blir verklighet.

Mer information ger:

Tiia MUSTONEN 
Pressekreterare Stockholm 
Telefonnummer: (+46) 8 562 444 61
Mobilnummer: (+46) 709 989 627 
E-post: tiia.mustonen@europarl.europa.eu

Lena KRAFT
Pressekreterare Stockholm 
Telefonnummer: (+46) 8 562 444 54
Mobilnummer: (+46) 212 27 14
E-post: lena.kraft@europarl.europa.eu