skip to content
 
 
Banner till press och media - fotografer
Banner till press och media - fotografer
 

Europaparlamentet lanserar ny hemsida om resultaten i EU-valet

05-04-2019
 .
EU-val
EU-val 26 maj

Den nya dynamiska hemsidan innehåller alla resultat från tidigare och så småningom kommande EU-valet och finns nu på alla officiella EU-språk. 

https://valresultat.eu/ kommer att uppdateras i realtid på valnatten den 26 maj med de övergripande resultaten av valet till Europaparlamentet, inklusive nationella resultat, i takt med att uppgifterna överförs av de nationella myndigheterna.

Tidigare EU-val

På hemsidan finns det information om sammansättningen i alla tidigare Europaparlament sedan 1984, om uppdelningen mellan nationella partier och politiska grupper sedan 1979 och alla resultat på nationell nivå sedan 2009. Webbplatsen innehåller också information om hur EU-valet utvecklats, t.ex. när det gäller könsfördelningen i kammaren.

En dynamisk och interaktiv hemsida

  • Det komparativa verktyget kan jämföra data mellan olika val.
  • Användarna kan också utforska möjliga nya parlamentariska koalitioner med hjälp av majoritetsräknaren så fort som de första officiella prognoserna görs tillgängliga den 26 maj.
  • En widget kan skräddarsy webbplatsen efter dina behov. Den kan offentliggöra de historiska resultaten av valet till Europaparlamentet på din webbplats och tillhandahålla slutresultat.
  • Ladda ner informationsbladen i öppna dataformat (json, xml och csv) och grafiska bilder (jpg och png).

Om du vill kunna använda rådata på valnatten och ta del av uppdateringar kan du prenumerera på information om hur du gör det genom att skicka ett e-postmeddelande till: election-results-data@europarl.europa.eu.

Tester ska utföras den 25 april, den 7 maj och den 14 maj för att säkerställa att överföringen, mottagningen och andra funktioner fungerar korrekt. För att delta i dessa provtillfällen kan du skicka ett e-postmeddelande med en förfrågan till: election-results-data@europarl.europa.eu.

Europaparlamentets pressmaterial inför valet tillhandahåller mer information om EU-valet, t.ex. fakta och siffror om valprocessen, toppkandidater och vad EU har åstadkommit. På denna webbplats finns också uppdaterad information om Eurobarometerundersökningar och vem man kan kontakta för att få svar på sina frågor.

Mer information 

Mer information ger

Neil CORLETT 
Head of the Press Unit 
Telefonnummer: (+32) 2 284 20 77
Mobilnummer: (+32) 470 89 16 63 
E-post: neil.corlett@europarl.europa.eu 

Michaela FINDEIS 
Press Officer / Editorial Coordinator for Plenary 
Telefonnummer: (+32) 2 283 11 41
Mobilnummer: (+32) 498 98 33 32 
E-post: michaela.findeis@europarl.europa.eu 

Viktor ALMQVIST 
Press Officer 
Telefonnummer: (+32) 2 28 31834
Mobilnummer: (+32) 470 88 29 42 
E-post: viktor.almqvist@europarl.europa.eu 
E-post: press-sv@europarl.europa.eu 

Tiia MUSTONEN 
Pressekreterare Stockholm 
Telefonnummer: (+46) 8 562 444 61
Mobilnummer: (+46) 709 989 627 
E-post: tiia.mustonen@europarl.europa.eu