skip to content
 
 
Banner till press och media - fotografer
Banner till press och media - fotografer
 

Följ utfrågningen av Sveriges kommissionärskandidat Ylva Johansson den 1 oktober

04-09-2019
Presseminarium
Presseminarium

Den 30 september–8 oktober frågar Europaparlamentet ut kandidaterna till den nya EU-kommissionen. Du som är yrkesverksam journalist kan ansöka om ett stipendium för att följa utfrågningen av Sveriges kommissionärskandidat Ylva Johansson på plats i Bryssel den 1 oktober.

Hur klarar Ylva Johansson Europaparlamentets utfrågning? Du får följa den tre timmar långa utfrågningen i utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor (LIBE). Utskottsledamöterna ska bedöma hennes allmänna duglighet, engagemang för Europa, personliga oavhängighet samt kunskaperna på det aktuella ansvarsområdet och den kommunikativa förmågan. Du får också delta i pressträffar med de svenska ledamöterna. Det finns även tid för egna intervjuer.

När:     30 september–2 oktober (nedresa på eftermiddagen, två övernattningar, hemresa på eftermiddag/kväll).
Var:     Europaparlamentet i Bryssel

Intresseanmälan: Skicka en kortfattad beskrivning av dig själv och varför du vill åka senast den 22 september via webbformuläret: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/utfragning_kommissionarskandidat

Länk till schema för utfrågningarna.

Mer information ger:

Tiia Mustonen
Pressansvarig på Europaparlamentets kontor i Sverige
Tel: 08-562 444 61
Mobil: 070 998 96 27
E-post: tiia.mustonen@ep.europa.eu

Lena Kraft
Pressansvarig på Europaparlamentets kontor i Sverige
Tel: 08-562 444 54
Mobil: 072 212 27 14
E-post: lena.kraft@ep.europa.eu