skip to content
 
 
Banner till press och media - fotografer
Banner till press och media - fotografer
 

Välj din framtid – parlamentets valfilm inför EU-valet 26 maj

25-04-2019

Med bara en månad kvar till EU-valet den 26 maj lanserar Europaparlamentet kortfilmen, ”Välj din framtid”, för att öka valdeltagandet.

 

Kortfilmen vill få fler att delta i det kommande EU-valet och att bry sig om framtida generationer som är de som får leva med konsekvenserna av detta val. Filmen, som är regisserad av den prisbelönte filmskaparen Frédéric Planchon, dokumenterar de intensiva, vackra och ömtåliga ögonblicken när nyfödda barn kommer till världen.

I filmen vädjar en ung flicka till väljarnas ansvarskänsla. ”Var och en av oss kan göra intryck, men det är tillsammans som vi kan göra verklig skillnad”. Välj vilket Europa du vill att jag ska växa upp i. EU-valen, som hålls i alla EU-länder den 23–26 maj (i Sverige den 26 maj), kommer att vara avgörande för EU:s framtida utformning och inriktning.

Filmen visar samhörighet. 80 procent av EU-medborgarna anser, enligt en ny Eurobarometerundersökning, att det som förenar oss européer är viktigare än det som skiljer oss åt (tabell 1). Brexitförhandlingarna har visat på osäkerheten och riskerna med att lämna EU. Fler än hälften av européerna känner hopp eller förtroende (totalt 55 procent) när de tänker på EU – samtidigt som en tredjedel av de tillfrågade känner tvivel (tabell 2).

Brexitdebatten har också visat hur nära EU-länder har kommit varandra efter år av samarbete samt fördelarna av att vara medlem i en större ”klubb”. Ibland blir fördelarna med EU-medlemskapet uppenbara först när man ställs inför risken att förlora dem. Tidigare Eurobarometerundersökningar (från februari 2019) visar att över två tredjedelar (68 procent) av européerna anser att EU har inneburit fördelar för deras respektive länder (tabell 3) och att 61 procent anser att EU är bra (tabell 4).

Samtidigt innebär tryck från tredjeländer att EU-länderna måste hålla ihop om vi vill fortsätta att ha inflytande över den nya världsordningen. Eurobarometerundersökningen visar att EU-medborgarnas prioriterade frågor inför valet är den ekonomiska situationen, jobb, migration, klimatförändringarna och kampen mot terrorism. Svaren pekar på ett behov av samhörighet, samarbete och gemensamma åtgärder (tabell 5).

Hur Europa ska se ut i framtiden ligger nu i händerna på alla som röstar i EU-valen den 23-26 maj. Eurobarometerundersökningen visar att fler än en tredjedel av EU-medborgarna (35 procent) redan har bestämt sig för att rösta och att en tredjedel (32 procent) fortfarande är osäkra (tabell 6). Bland ungdomar som uppnått rösträttsålder har endast 21 procent bestämt sig för att rösta, medan 34 procent ännu inte har bestämt sig (tabell 7).

Filmen kommer att spridas digitalt i alla medlemsländer från och med den 25 april 2019. Olika versioner för TV, bio och radio kommer att distribueras senare.

Mer information 

Kontakter:

Jaume DUCH GUILLOT
EP Spokesperson and Director General for Communication
Kontaktuppgifter:
Telefonnummer: (+32) 2 284 30 00
Telefonnummer: (+33) 3 8817 4705 (STR)
Mobilnummer: (+32) 496 59 94 76
E-post: jaume.duch@europarl.europa.eu

Neil CORLETT
Head of the Press Unit
Kontaktuppgifter:
Telefonnummer: (+32) 2 284 20 77
Telefonnummer: (+33) 3 8817 4167 (STR)
Mobilnummer: (+32) 470 89 16 63
E-post: neil.corlett@europarl.europa.eu

 

 

Välj din framtid – Europaparlamentets valfilm
Välj din framtid – Europaparlamentets valfilm