skip to content
 
 
Banner till press och media - fotografer
Banner till press och media - fotografer
 

Kommer EU:s klimatlag att lösa klimatkrisen? Inbjudan digitalt presseminarium 1 oktober.

29-09-2020
© CAP Images /European Union-EP
© CAP Images /European Union-EP

Svarar investeringarna i den gröna given upp mot klimatmålen? Bör koldioxidutsläppen minska med 50, 55 eller 60 % till 2030? Hur ser vi till att resten av världen också minskar sina utsläpp? Välkommen till ett digitalt seminarium den 1 oktober där ni får följa hela lagstiftningsprocessen via talare från EU-kommissionen, Europarlamentet och svenska regeringens förhandlare i ministerrådet.

 

Europeiska unionen ska bli den första klimatneutrala världsdelen till år 2050. Den gröna given är ett knippe med lagförslag som tillsammans utgör EU:s färdplan för att nå detta ambitiösa mål.

Den 5–8 oktober ska Europaparlamentet rösta om sin position om den nya klimatlagen. Ambitionshöjande ändringsförslag om högre och tydligare etappmål ligger på bordet.

Den 1 oktober bjuder vi in till en digital pressbriefing som ämnar ge både bredd och djup, samt ge tid för frågor. Temat är den Gröna given med särskilt fokus på den aktuella klimatlagen.

Preliminärt program
09:00-09:10 Intro
09:10-10:00 Perspektiv från EU-kommissionen
10:00-10:50 Perspektiv från Europaparlamentet
10:50-11:00 Paus
11:00-11:45 Perspektiv från ministerrådet

Bekräftade talare
Hans Bergman, Enhetschef DG CLIMA, EU-kommissionen
Jytte Guteland, Europaparlamentariker för Socialdemokraterna och huvud-föredragande för klimatlagen, i Europaparlamentet.
Jessica Polfjärd, Europaparlamentariker för Moderaterna
Arvid Palmkvist, miljöråd vid EU-representationen i Bryssel
Frida Sund Falkevik, från Miljödepartementet

Anmälan
Obligatorisk föranmälan till epstockholm@ep.europa.eu
Senast tisdag 29 September kl 12:00.