skip to content
 
 
Banner till press och media - fotografer
Banner till press och media - fotografer
 

Covid-19: Desinformation från Ryssland och Kina undergräver EU-samarbetet

02-04-2020
Händer och mobiltelefoner
Händer och mobiltelefoner

EU anklagas för att vara passivt i kampen mot covid-19. Vilka är EU:s befogenheter på folkhälsoområdet? Och hur har EU stöttat medlemsländerna i kampen mot covid-19-pandemin?

Idag är det internationella dagen för faktagranskning. Samtidigt pågår det en massiv desinformationskampanj mot EU:s arbete för att förhindra spridningen av covid-19.

Enligt en rapport från EU:s särskilda antidesinformationsgrupp har vissa av de falska påståendena kommit från specifika politiska krafter i Kina och Ryssland. Länk till rapporten: https://euvsdisinfo.eu/eeas-special-report-disinformation-on-the-coronavirus-short-assessment-of-the-information-environment/

EU saknar enligt fördraget befogenhet att stifta lagar som berör sjukvård och folkhälsa. Däremot har EU under de senaste veckorna tagit flera initiativ för att stödja, samordna och komplettera medlemsländernas åtgärder.

För att lyfta fram fakta och trovärdig information finns det en gemensam EU-sida om Europas svar på viruset, https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response_sv  Här kommer några exempel:

  • Investeringsinitiativet mot coronaeffekter. Denna åtgärd syftar till att så snabbt som möjligt kanalisera 37 miljarder euro av befintliga EU-medel till de medborgare, regioner och länder som drabbats hårdast av corona-pandemin.
  • Utvidgningen av EU:s solidaritetsfond för att täcka också folkhälsokriser. Denna åtgärd kommer att frigöra upp till 800 miljoner euro för EU-länderna år 2020.
  • 750 miljarder euro ställs till förfogande av Europeiska centralbanken för att rädda den europeiska ekonomin. Beslutet följer på Europaparlamentets uppmaning att mobilisera ytterligare 500 miljarder euro från den europeiska stabilitetsmekanismen.
  • EU arbetar dygnet runt för att få fram medicinska förnödenheter. Civilskyddsinsatsen rescEU, som aktiverades i bekämpningen av de svenska skogsbränderna, ska lagra och sköta fördelningen av viktig medicinsk utrustning för att se till att den hamnar där den behövs bäst.
  • Solidariteten i EU räddar liv. Tyska sjukhus tar emot italienska patienter och masker skickas till italienska läkare från Frankrike och Österrike.
  • EU beslutade att använda 140 miljoner euro av EU-medel för att få fram ett vaccin och nya behandlingsmetoder.
  • EU har inlett gemensamma upphandlingar av skyddsmateriel, som masker, handskar och skyddsdräkter.
  • Prioriterade gränsövergångar för att underlätta fri rörlighet för varor. Flera EU-länder infört tillfälliga gränskontroller för att dämpa smittspridningen, men EU har sett till att leveranskedjorna på den inre marknaden kan fortsätta att fungera och att det fria flödet av varor och viktiga tjänster kan fortsätta dygnet runt.

Sidor med mer information 

Kontakt:

Jacob Martinsson Lenouvel
Pressansvarig Europaparlamentets kontor i Sverige
Tel: 08–562 444 61
Mobil: 0709–989 606
jacob.martinsson-lenouvel@ep.europa.eu

Tiia Mustonen
Pressansvarig på Europaparlamentets kontor i Sverige
Tel: 08–562 444 54
Mobil: 0709–989 627
E-post: tiia.mustonen@ep.europa.eu

Vill du få en överblick av vad som händer i Europaparlamentet varje vecka? Prenumerera på vårt nyhetsbrev! Mejla oss på epstockholm@ep.europa.eu

Senaste nytt från Europaparlamentets kontor i Sverige fås på Twitter & Facebook