skip to content
 
 
Banner till press och media - fotografer
Banner till press och media - fotografer
 

Covid-19: forskningspaket välkomnas, EU måste vara bättre rustat i framtiden

20-03-2020
Forskare
Forskare

Krishanteringsåtgärder bör kombineras med ett långsiktigt åtagande vad gäller EU:s forskningsprogram, anser Christian Ehler (EPP, DE), Europaparlamentets föredragande för Horisont Europa.

  • EU-kommissionen föreslår betydande budgetpaket för att bekämpa pandemin
  • Europaparlamentets ledamöter specialiserade på forskning välkomnar de brådskande åtgärderna
  • Vi måste investera mer i forskning och vara redo för nästa kris

”Vi applåderar de åtgärder som kommissionär Mariya Gabriel har vidtagit och sammanslagningen av nästan 140 miljoner euro för att bekämpa Covid-19. Kommissionen var mycket snabb med att lansera särskilda intresseanmälningar från Horisont 2020 och involvera alla relevanta intressenter inom ramen för initiativet för innovativa läkemedel (”Innovative Medicines Initiative (IMI) public-private partnership”)”, säger Christian Ehler. https://www.europarl.europa.eu/meps/sv/28226/CHRISTIAN_EHLER/home

"Nu måste vi börja tänka framåt för att vara bättre rustade för framtiden. Forskning och utveckling har helt klart en viktig roll att spela för att möta globala utmaningar. Det är ännu en anledning till att stödja vårt förslag om 120 miljarder euro avsett för Horisont Europa", lade han till.

Ett test på vår förmåga att arbeta tillsammans
"Hälsokrisen med Covid-19 fokuserar våra medvetanden. Huvudprioriteten nu är att hindra spridningen av viruset. Bakom kulisserna arbetar forskarna akut med att hitta en behandling och ett vaccin. Virusets extraordinära smittsamhet bör göra oss medvetna om att vår sammankopplade värld har krympt avsevärt och att gemensamma och samordnade motåtgärder mellan länder är det enda sättet att hantera denna kris på”, sade Christian Ehler.

“Denna kris är ett test på vår förmåga att arbeta tillsammans i en nödsituation å ena sidan och att vara trogen våra långsiktiga mål å andra sidan."

"När denna kris är över måste vi omedelbart förbereda oss för nästa. Det innebär att investera mer i forskning och se till att program som Horisont Europa inte blir gisslan för kortsiktiga dispyter mellan medlemsländerna", avslutade han.

Covid-19: EU och industrin ska finansiera mer forskning genom initiativet för innovativa läkemedel
Initiativet för innovativa läkemedel (IMI), ett avtal om offentlig-privat partnerskap mellan EU-kommissionen och läkemedelsindustrin, har i dag lanserat ett snabbspår för forskningsförslag för att utveckla behandlingar och diagnostik som svar på Covid-19-utbrottet. Upp till 45 miljoner euro av finansieringen kommer från Horisont 2020, EU: s forsknings- och innovationsprogram. https://www.imi.europa.eu/

Denna uppmaning är en del av det samordnade EU-svaret mot folkhälsohotet som Covid-19 utgör och kompletterar den akuta forskningsfinansiering som redan mobiliserats inom ramen för Horisont 2020. Du kan hitta mer information om IMI-uppmaningen här https://www.imi.europa.eu/apply-funding/open-calls/imi2-call-21 och EU:s forskningsåtgärder för att bekämpa Covid- 19 här  https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/research_and_innovation/research_by_area/documents/ec_rtd_coronavirus-factsheet.pdf (källa: EU-kommissionen).

https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response_sv

https://ec.europa.eu/info/news/coronavirus-eu-mobilises-eur10-million-for-research-2020-jan-31_sv

Mer information

Europaparlamentets studie (EPRS): "What can the EU do to alleviate the impact of the coronavirus crisis?"

Mer information ger:

Tiia Mustonen
Pressansvarig, Europaparlamentets kontor i Sverige
Mobil: 070 998 96 27
E-post: tiia.mustonen@ep.europa.eu

Viktor Almqvist
Pressansvarig, Europaparlamentets presstjänst i Bryssel
Mobil: (+32) 470 88 29 42
E-post: viktor.almqvist@ep.europa.eu