skip to content
 
 
Banner till press och media - fotografer
Banner till press och media - fotografer
 

Faktablad om EU:s långtidsbudget

13-07-2020

Vem får vad, under vilka villkor och hur ska det finansieras? Debatten om EU:s långtidsbudget är inte bara en sifferexercis utan en debatt om vilken typ av union vi vill ha, med hänsyn till politiska prioriteringar, rättsstatsprincipen och europeisk solidaritet.