skip to content
 
 
Banner till press och media - fotografer
Banner till press och media - fotografer
 

Rättsstatsprincipen och förhandlingarna om långtidsbudgeten

27-10-2020

Europaparlamentet och rådets förhandlingar om långtidsbudgeten för 2021-2027 går trögt. Var är det egentligen skon klämmer? Välkommen till digitalt presseminarium 29 oktober.

 

Europaparlamentet avbröt förhandlingarna om långtidsbudgeten den 8 oktober, främst på grund av bristande kompromissvilja från rådets sida för finansiering av en rad nyckelprogram såsom satsningar på forskning, den Gröna given, den digitala omställningen och studentutbyten. Förhandlingarna återupptogs i förra veckan och en åttonde förhandlingsrunda äger rum denna vecka.

Kopplingen till återhämtningsfonden
EU:s långtidsbudget och återhämtningsfond är inte juridiskt sammankopplade med varandra. Det tyska ordförandeskapet, som leder förhandlingarna med Europaparlamentet å rådets vägnar, vill dock förhandla detta som som ett paket. Europaparlamentet har så här långt i förhandlingarna tryckt på att hålla de två frågorna isär, så att återhämtningsfonden kan lanseras så snart som möjligt.

För att återhämtningsfonden ska få laga kraft och EU-kommissionen ska kunna låna pengar på finansmarknaderna för att finansiera utgifterna i återhämtningsfonden krävs en revidering av beslutet om egna medel (Own Resources Decision). Det krävde i sin tur ett yttrande från Europaparlamentet (vilket gavs i september), följt av ett enhälligt beslut från rådet. Som ett sista steg ska de nationella parlamenten i EU:s medlemsstater ratificera beslutet.

Kopplingen till mekanismen för att skydda rättsstatens principer
Beslutet om egna medel blockeras för närvarande i rådet för att det ännu inte finns ett beslut om hur mekanismen om att skydda rättsstatens principer ska definieras. Vissa medlemsstater kräver klarhet i detta innan man kan gå vidare och ge sitt samtycke till beslutet om egna medel.   

Rådet ställde sig nyligen bakom det tyska ordförandeskapet förslag till formulering om hur mekanismen ska tillämpas. Förslaget är försvagat i jämförelse med EU-kommissionen ursprungliga förslag. Nu förhandlar rådet och Europaparlamentet för att enas om en slutlig kompromiss. Europaparlamentet vill se en skarpare och bredare formulering för att mekanismen ska kunna vara effektiv i praktiken.

Klockan tickar
EU:s långtidsbudget, återhämtningsfonden och mekanismen om rättsstatens principer: allt hänger ihop men är samtidigt separata förslag. Samtidigt tickar klockan för att EU:s långtidsbudget för 2021-2027 ska kunna spikas innan årsskiftet. Om man inte lyckas nå en överenskommelse innan dess, kommer den nuvarande långtidsbudgeten att fortsätta gälla tills den nya budgeten kommer på plats. Det försvårar planeringen och utvecklingen av de olika programmen som EU-budgeten finansierar.  

Hör från källan
Nu bjuder vi in till ett digitalt presseminarium där du kommer att få de senaste uppdateringarna från de Europaparlamentariker som sitter i frontlinjen i de här förhandlingarna.

Långtidsbudgeten
Jan Olbrycht (EPP, Polen)
Margarida Marques (S&D, Portugal)

Rättsstatens principer (ej bekräftade)
Eider Gardiazabal Rubial (S&D, Spanien)
Petri Sarvamaa (EPP, Finland)

Oberoende expertkommentarer (ej bekräftad)
Lucas Guttenberg, vice-direktör på Jacques Delors Centre, Berlin 

Datum: Torsdagen den 29 oktober, klockan 10.00-11.30
Var: Digitalt
Språk: Seminariet ges på engelska
Frågor: Tid är avsatt för att deltagande journalister ska kunna ställa frågor.

Anmälan: Skicka ett mejl till epstockholm@ep.europa.eu senast onsdag 28 oktober klockan 12.00 så kommer vi att skicka instruktioner om hur man ansluter till seminariet. 

 

Mer information ger:

Tiia Mustonen
Pressansvarig på Europaparlamentets kontor i Sverige
Tel: 08–562 444 54
Mobil: 0709–989 627
E-post: tiia.mustonen@ep.europa.eu

Jacob Martinsson Lenouvel
Pressansvarig Europaparlamentets kontor i Sverige
Tel: 08–562 444 61
Mobil: 0709–989 606
E-post: jacob.martinsson-lenouvel@ep.europa.eu

 

Vill du få en överblick av vad som händer i Europaparlamentet varje vecka? Prenumerera på vårt nyhetsbrev!
Mejla oss på epstockholm@ep.europa.eu

Senaste nytt från Europaparlamentets kontor i Sverige fås på Twitter & Facebook