skip to content
 
 
Banner till press och media - fotografer
Banner till press och media - fotografer
 

Parlamentet godkänner 672,5 miljarder euro för återhämtning

10-02-2021
Industri
Industri

På onsdagen godkände parlamentet den så kallade faciliteten för återhämtning och resiliens, som ska hjälpa EU-länderna att hantera covid-19-pandemins effekter.

 
  • Det här är den viktigaste byggstenen i stimulanspaketet Next Generation EU
  • 672,5 miljarder euro i bidrag och lån ska dämpa pandemins effekter
  • Pengarna ska gå till nyckelområden som grön omställning, digitalisering, krisberedskap och insatser för barn och ungdomar
  • EU-länderna måste respektera rättsstaten och EU:s grundläggande värden för att kunna få stöd

Förordningen om målen, finansieringen och reglerna för att få tillgång till återhämtningsfaciliteten röstades igenom med 582 röster för, 40 röster emot och 69 nedlagda röster. Återhämtningsfaciliteten är den viktigaste byggstenen i stimulanspaketet Next Generation EU som omfattar 750 miljarder euro.

Ska dämpa pandemins effekter

672,5 miljarder euro i bidrag och lån ska gå till att finansiera nationella åtgärder för att minska pandemins ekonomiska och sociala effekter. Liknande projekt som började den första februari 2020 eller senare kan också få stöd från återhämtningsfaciliteten. Pengarna kommer att finnas tillgängliga i tre års tid och EU-ländernas regeringar kan begära upp till 13 procent i förhandsfinansiering för sina nationella återhämtningsplaner.

Kriterier för att få stöd

För att ett medlemslands återhämtningsplan ska kunna komma i fråga för finansiering måste den omfatta vissa politikområden som EU bedömer som särskilt viktiga. Det handlar om grön omställning (inklusive biologisk mångfald), digitalisering, ekonomisk sammanhållning och konkurrenskraft, och social och territoriell sammanhållning. Andra kriterier som spelar in för finansieringen är om återhämtningsplanerna täcker in institutioners agerande i krissituationer och stöd för krisberedskap. Även insatser för barn och unga får finansiering, inte minst satsningar på utbildning och kompetens.

I varje nationell plan måste minst 37 procent av budgeten gå till klimatåtgärder och minst 20 procent till digitalisering. Återhämtningsplanerna bör skapa varaktiga effekter, både ekonomiskt och socialt, och innehålla omfattande reformer och rejäla investeringspaket. Dessutom får de inte undergräva miljömålen på något avgörande sätt.

I den just godkända förordningen står det också att medlemsländerna måste respektera rättsstaten och EU:s grundläggande värden för att kunna komma i fråga för finansiering.

Dialog och transparens

EU-kommissionen ansvarar för att övervaka genomförandet av återhämtningsfaciliteten och kan inkallas till möten med parlamentets berörda utskott varannan månad för att diskutera EU:s återhämtning och medlemsländernas framsteg när det gäller genomförandet av olika mål och delmål. Kommissionen ska också tillhandahålla medlemsländerna ett informations- och övervakningssystem med vars hjälp man kan jämföra hur pengarna från återhämtningsfaciliteten används.

Nästa steg

Så fort EU-ländernas representanter i rådet också formellt har godkänt förordningen kommer den att träda i kraft dagen efter att den har offentliggjorts i EU:s officiella tidning.

Citat av Europaparlamentets tre chefsförhandlare finns i den engelska versionen av detta pressmeddelande.

Länkar med mer information

Den antagna texten kommer att finnas tillgänglig här (09.02.2021)

Följ ärendet i lagstiftningsdatabasen

Mer om föredraganden: Siegfried Mureşan (EPP, Rumänien)

Mer om föredraganden: Eider Gardiazabal Rubial (S&D, Spanien)

Mer om föredraganden: Dragoș Pîslaru (Renew Europe, Rumänien)

Europaparlamentets utredningstjänst: “Future financing of the Union: MFF, Own Resources and Next Generation EU”

Översikt över Next Generation EU (sida 5)

 

 

Kontakter

Tiia Mustonen
Pressansvarig, Europaparlamentets kontor i Sverige
Tel: 
08-562 444 54
0709-989 627
tiia.mustonen@ep.europa.eu

Viktor Almqvist
Pressansvarig, Europaparlamentets presstjänst i Bryssel
Tel: 
(+32) 2 28 31834
(+32) 470 88 29 42
viktor.almqvist@ep.europa.eu

 

Vill du få en överblick av vad som händer i Europaparlamentet varje vecka? Prenumerera på vårt nyhetsbrev!
Mejla oss på epstockholm@ep.europa.eu

Senaste nytt från Europaparlamentets kontor i Sverige fås på Twitter & Facebook