skip to content
 

Svenska Europaparlamentariker 2019–2024

 .

I valet till EU-parlamentet i maj 2019 valdes 20 svenska ledamöter. I och med Storbritanniens utträde ur EU den 31 januari 2020 tilldelades Sverige ytterligare ett mandat, det så kallade brexitmandatet. Baserat på valresultatet i maj 2019, tilldelas platsen Jakop Dalunde (MP).

Under namnet på respektive politiskt parti i menyn ovan finns information om ledamöterna, deras kontaktuppgifter samt adresser och telefonnummer till ledamöternas pressansvariga och till kanslierna i Sverige. Där finner du också information om vilka utskott de svenska ledamöterna arbetar i.

 .

Svenska ledamöter i Europaparlamentet

Socialdemokraterna
Ilan de Basso
Erik Bergkvist
Heléne Fritzon
Carina Ohlsson
Evin Incir

Miljöpartiet de gröna
Alice Bah Kuhnke
Jakop Dalunde
Pär Holmgren

Vänsterpartiet
Malin Björk

Centerparitet
Abir Al-Sahlani
Emma Wiesner

Liberalerna
Karin Karlsbro

Moderaterna
Arba Kokalari
Jessica Polfjärd
Tomas Tobé
Jörgen Warborn

Kristdemokraterna
David Lega
Sara Skyttedal

Sverigedemokraterna
Johan Nissinen
Charlie Weimers

Utan partibeteckning
Peter Lundgren

 

 .
Information om de svenska ledamöterna på Europaparlamentets centrala webbsida