skip to content
Vaktmästare vid Europaparlamentet visar sin medalj.
Vaktmästare vid Europaparlamentet visar sin medalj.
 

Ledamöternas ersättningar

Ledamöternas bruttolön från 1.7.2018 är € 8.757,70. Lönerna betalas ut från parlamentets budget och minskas med EU-skatten och ett belopp för olycksfallsförsäkring, varefter lönesumman blir € 6.824,85. De svenska ledamöterna betalar även svensk skatt. Den skatt de betalar till EU räknas då av.  

Ledamöterna får bidrag till kostnader och ersättningar för att kunna utföra sitt uppdrag. Exempelvis täcker det resor mellan parlamentets arbetsorter och kontors- och personalkostnader (t ex assistenter, utredare och rådgivare). Ersättningen halveras om en ledamot utan giltig orsak är frånvarande under hälften av plenarsammanträdena under ett parlamentsår (september till augusti). Samtliga belopp och nivåer fastställs årligen av Europaparlamentets presidium.

Läs mer i Europaparlamentets ledamotsstadga:

Den gemensamma ledamotsstadgan

Svensk lag som reglerar förhållandena för svenska ledamöter: