skip to content
Vaktmästare vid Europaparlamentet visar sin medalj.
Vaktmästare vid Europaparlamentet visar sin medalj.
 

Tidigare ledamöter

Sverige blev medlem i EU den 1 januari 1995. Det har hållits sex EU-val i Sverige:
17 september 1995
13 juni 1999
13 juni 2004
7 juni 2009
26 maj 2014
26 maj 2019

Antalet ledamöter som ska väljas har varierat under åren allteftersom antalet platser i Europaparlamentet har förändrats. Mellan den 1 januari och den 8 oktober 1995 var de svenska ledamöterna i Europaparlamentet utsedda av Sveriges riksdag. Partierna fick platser i relation till valresultatet i valet till Sveriges riksdag 1994. I valen 1995 och 1999 valdes 22 svenska ledamöter, i valet 2004 valdes 19 ledamöter och i valet 2009 valdes 18 ledamöter. Den 1 december 2009 trädde Lissabonfördraget i kraft och Sverige fick då ytterligare två ledamöter till. Platserna tillsattes enligt valresultatet 2009 och i december 2011 tillträdde de nya ledamöterna, efter att det tilläggsprotokoll till Lissabonfördraget som reglerade antalet ledamöter, ratificerats av samtliga medlemsländer under hösten 2011.

I valet 2014 valdes 20 ledamöter. Den 26 maj 2019 valdes 20 ledamöter. Efter Storbritanniens utträde den 31 januari 2020, tilldelades Sverige ytterligare 1 mandat. Platsen tillsattes enligt valresultatet i maj 2019 och den 1 februari tillträdde således ytterligare en ledamot.

 .