Ga naar de inhoud

Cookiebeleid van het Liaisonbureau van het Europees Parlement in Nederland:

wij gebruiken cookies om de gebruiksvriendelijkheid van onze site te verbeteren. Wij gebruiken ze niet om persoonlijke gegevens te verzamelen, maar alleen voor statistische doeleinden (door middel van Google Analytics).

Akkoord
 
 
 

Overzicht van de parlementscommissies van het Europees Parlement en de Nederlandse leden die hier zitting in nemen

De Europarlementariërs hebben plaatsgenomen in de verschillende parlementscommissies. Woensdag 10 juli koos het grootste deel van de commissies hun voorzitters en vicevoorzitters. Enkele Nederlandse leden vervullen het komende twee en een half jaar de taak van vicevoorzitter.

Een overzicht van de parlementscommissies van het Europees Parlement en de Nederlandse leden die hier zitting in nemen:

AFET - Buitenlandse zaken
Drie vicevoorzitters worden verkozen tijdens de volgende commissievergadering
Lid: Kati Piri (PvdA)
Plaatsvervanger: Malik Azmani (VVD), Peter van Dalen (CU), Bert-Jan Ruissen (SGP), Tineke Strik (GL)


DROI - Mensenrechten

Lid: Peter van Dalen (CU)
Plaatsvervanger: Tineke Strik (GL)

 

INTA - Internationale Handel
Lid: Samira Rafaela (D66), Liesje Schreinemacher (VVD)
Plaatsvervanger: Agnes Jongerius (PvdA), Annie Schreijer-Pierik (CDA)

BUDG - Begroting
Plaatsvervanger: Derk-Jan Eppink (FvD)

CONT - Begrotingscontrole
Lid: Paul Tang (PvdA)
Plaatsvervanger: Bas Eickhout (GL), Derk-Jan Eppink (FvD), Jeroen Lenaers (CDA)

ECON - Economische en monetaire zaken
Vicevoorzitter: Derk-Jan Eppink (FvD)
Lid: Paul Tang (PvdA)
Plaatsvervanger: Bas Eickhout (GL), Esther de Lange (CDA), Caroline Nagtegaal (VVD)

EMPL - Werkgelegenheid en sociale zaken
De EMPL-commissie heeft nog geen voorzitter en vicevoorzitters verkozen
Lid: Agnes Jongerius (PvdA)
Plaatsvervanger: Jeroen Lenaers (CDA), Toine Manders (50+), Samira Rafaela (D66), Kim van Sparrentak (GL)

ENVI - Milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid
Vicevoorzitter: Bas Eickhout (GL), Anja Hazekamp (PvdD)
Lid: Mohammed Chahim (PvdA), Jan Huitema (VVD), Esther de Lange (CDA), Rob Rooken (FvD)
Plaatsvervanger: Sophie in 't Veld (D66)

ITRE - Industrie, onderzoek en energie
Lid: Tom Berendsen (CDA)
Plaatsvervanger: Mohammed Chahim (PvdA), Rob Rooken (FvD), Rob Roos (FvD)

IMCO - Interne markt en consumentenbescherming
Lid: Toine Manders (50+), Kim van Sparrentak (GL)
Plaatsvervanger: Liesje Schreinemacher (VVD)

TRAN - Vervoer en toerisme
Lid: Caroline Nagtegaal (VVD), Vera Tax (PvdA)
Plaatsvervanger: Tom Berendsen (CDA), Rob Roos (FvD)

REGI - Regionale ontwikkeling
Drie vicevoorzitters worden verkozen tijdens de volgende commissievergadering
Lid: Tom Berendsen (CDA)
Plaatsvervanger: Vera Tax (PvdA)

AGRI - Landbouw en plattelandsontwikkeling
Twee vicevoorzitters worden verkozen tijdens de volgende commissievergadering
Lid: Bert-Jan Ruissen (SGP), Annie Schreijer-Pierik (CDA)
Plaatsvervanger: Anja Hazekamp (PvdD), Jan Huitema (VVD)

PECH - Visserij
Vicevoorzitter: Peter van Dalen (CU)
Lid: Annie Schreijer-Pierik (CDA)
Plaatsvervanger: Anja Hazekamp (PvdD), Jan Huitema (VVD), Bert-Jan Ruissen (SGP)

CULT - Cultuur en onderwijs
Twee vicevoorzitters worden verkozen tijdens de volgende commissievergadering
Plaatsvervanger: Paul Tang (PvdA)

JURI - Juridische zaken
Lid: Kati Piri (PvdA), Liesje Schreinemacher (VVD)

LIBE - Burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken
Eén vicevoorzitter wordt verkozen tijdens de volgende commissievergadering
Lid: Malik Azmani (VVD), Sophie in 't Veld (D66), Jeroen Lenaers (CDA), Tineke Strik (GL)
Plaatsvervanger: Kati Piri (PvdA), Rob Roos (FvD), Paul Tang (PvdA)

FEMM - Rechten van de vrouw en gendergelijkheid
Lid: Samire Rafaela (D66)
Plaatsvervanger: Derk-Jan Eppink (FvD)

SEDE - Veiligheid en defensie

Geen Nederlandse leden

DEVE - Ontwikkelingssamenwerking
Geen Nederlandse leden

AFCO - Constitutionele zaken

Geen Nederlandse leden

PETI - Verzoekschriften
Geen Nederlandse leden

Lara Wolters (PvdA) neemt de zetel in van Frans Timmermans. Het is nog niet bekend in welke parlementscommissie(s) zij zitting neemt.