Ga naar de inhoud
 
 
 

Overzicht van de parlementscommissies van het Europees Parlement en de Nederlandse leden die hier zitting in nemen

De Europarlementariërs hebben plaatsgenomen in de verschillende parlementscommissies. Enkele Nederlandse leden vervullen het komende twee en een half jaar de taak van vicevoorzitter.

Een overzicht van de parlementscommissies van het Europees Parlement en de Nederlandse leden die hier zitting in nemen:

AFET - Buitenlandse zaken
Lid: Kati Piri (PvdA), Tineke Strik (GL)
Plaatsvervanger: Malik Azmani (VVD), Bart Groothuis (VVD), Peter van Dalen (CU), Bert-Jan Ruissen (SGP) 

DROI - Mensenrechten
Lid: Peter van Dalen (CU)
Plaatsvervanger: Tineke Strik (GL), Samira Rafaela (D66)

INTA - Internationale Handel
Lid: Samira Rafaela (D66), Liesje Schreinemacher (VVD)
Plaatsvervanger: Agnes Jongerius (PvdA), Annie Schreijer-Pierik (CDA)

BUDG - Begroting
Plaatsvervanger: Derk-Jan Eppink (FvD), Jeroen Lenaers (CDA)

CONT - Begrotingscontrole
Lid: Lara Wolters (PvdA) 
Plaatsvervanger: Bas Eickhout (GL), Derk-Jan Eppink (FvD), Jeroen Lenaers (CDA)

ECON - Economische en monetaire zaken
Vicevoorzitter: Derk-Jan Eppink (FvD)
Lid: Paul Tang (PvdA), Caroline Nagtegaal (VVD)
Plaatsvervanger: Bas Eickhout (GL), Esther de Lange (CDA) 

EMPL - Werkgelegenheid en sociale zaken
Lid: Agnes Jongerius (PvdA)
Plaatsvervanger: Jeroen Lenaers (CDA), Toine Manders (CDA), Samira Rafaela (D66), Kim van Sparrentak (GL)

ENVI - Milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid
Vicevoorzitter: Bas Eickhout (GL), Anja Hazekamp (PvdD)
Lid: Mohammed Chahim (PvdA), Jan Huitema (VVD), Esther de Lange (CDA), Rob Rooken (FvD)
Plaatsvervanger: Sophie in 't Veld (D66), Marcel de Graaff (PVV)

ITRE - Industrie, onderzoek en energie
Lid: Tom Berendsen (CDA), Bart Groothuis (VVD), Rob Roos (FvD)
Plaatsvervanger: Mohammed Chahim (PvdA), Rob Rooken (FvD)

IMCO - Interne markt en consumentenbescherming
Lid: Toine Manders (CDA), Kim van Sparrentak (GL)
Plaatsvervanger: Liesje Schreinemacher (VVD)

TRAN - Vervoer en toerisme
Lid: Caroline Nagtegaal (VVD), Vera Tax (PvdA), Dorien Rookmaker (Groep Otten)
Plaatsvervanger: Tom Berendsen (CDA), Rob Roos (FvD)

REGI - Regionale ontwikkeling
Lid: Tom Berendsen (CDA)
Plaatsvervanger: Vera Tax (PvdA)

AGRI - Landbouw en plattelandsontwikkeling
Lid: Bert-Jan Ruissen (SGP), Annie Schreijer-Pierik (CDA)
Plaatsvervanger: Anja Hazekamp (PvdD), Jan Huitema (VVD)

PECH - Visserij
Vicevoorzitter: Peter van Dalen (CU)
Lid: Anja Hazekamp (PvdD), Bert-Jan Ruissen (SGP), Annie Schreijer-Pierik (CDA)
Plaatsvervanger: Jan Huitema (VVD)

CULT - Cultuur en onderwijs
Plaatsvervanger: Lara Wolters (PvdA)

JURI - Juridische zaken
Lid: Lara Wolters (PvdA), Liesje Schreinemacher (VVD)
Plaatsvervanger: Toine Manders (CDA)

LIBE - Burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken
Lid: Malik Azmani (VVD), Marcel de Graaff (PVV), Sophie in 't Veld (D66), Jeroen Lenaers (CDA), Tineke Strik (GL)
Plaatsvervanger: Kati Piri (PvdA), Rob Rooken (FvD), Paul Tang (PvdA)

FEMM - Rechten van de vrouw en gendergelijkheid
Lid: Samira Rafaela (D66)
Plaatsvervanger: Derk-Jan Eppink (FvD), Vera Tax (PvdA)

SEDE - Veiligheid en defensie
Plaatsvervanger: Bart Groothuis (VVD)

DEVE - Ontwikkelingssamenwerking
Geen Nederlandse leden

AFCO - Constitutionele zaken
Plaatsvervanger: Sophie in 't Veld (D66)

PETI - Verzoekschriften
Geen Nederlandse leden