Ga naar de inhoud
 

Welke Nederlandse leden nemen zitting in welke parlementscommissies?

Overzicht van de parlementscommissies van het Europees Parlement en de Nederlandse leden die hier zitting in nemen

AFET - Buitenlandse zaken
Lid: Tineke Strik (GL), Thijs Reuten (PvdA)
Plaatsvervanger: Malik Azmani (VVD), Bart Groothuis (VVD), Peter van Dalen (CU), Bert-Jan Ruissen (SGP)

DROI - Mensenrechten
Lid: Peter van Dalen (CU)
Plaatsvervanger: Tineke Strik (GL), Samira Rafaela (D66)

INTA - Internationale Handel
Lid: Samira Rafaela (D66), Catharina Rinzema (VVD)
Plaatsvervanger: Agnes Jongerius (PvdA), Annie Schreijer-Pierik (CDA), Michiel Hoogeveen (JA21)

BUDG - Begroting
Plaatsvervanger: Jeroen Lenaers (CDA)

CONT - Begrotingscontrole
Lid: Lara Wolters (PvdA)
Plaatsvervanger: Bas Eickhout (GL), Jeroen Lenaers (CDA), Sophie in 't Veld (D66)

ECON - Economische en monetaire zaken
Ondervoorzitter: Michiel Hoogeveen (JA21)
Lid: Paul Tang (PvdA), Caroline Nagtegaal (VVD), Dorien Rookmaker (Meer Directe Democratie)
Plaatsvervanger: Bas Eickhout (GL), Esther de Lange (CDA)

EMPL - Werkgelegenheid en sociale zaken
Lid: Agnes Jongerius (PvdA)
Plaatsvervanger: Jeroen Lenaers (CDA), Toine Manders (CDA), Samira Rafaela (D66), Kim van Sparrentak (GL)

ENVI - Milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid
Ondervoorzitter: Bas Eickhout (GL), Anja Hazekamp (PvdD)
Lid: Mohammed Chahim (PvdA), Jan Huitema (VVD), Esther de Lange (CDA), Rob Rooken (JA21)
Plaatsvervanger: Marcel de Graaff (FvD)

ITRE - Industrie, onderzoek en energie
Lid: Tom Berendsen (CDA), Bart Groothuis (VVD), Rob Roos (JA21)
Plaatsvervanger: Mohammed Chahim (PvdA), Rob Rooken (JA21)

IMCO - Interne markt en consumentenbescherming
Lid: Toine Manders (CDA), Kim van Sparrentak (GL)
Plaatsvervanger: Catharina Rinzema (VVD)

TRAN - Vervoer en toerisme
Lid: Caroline Nagtegaal (VVD), Vera Tax (PvdA)
Plaatsvervanger: Tom Berendsen (CDA), Dorien Rookmaker (Meer Directe Democratie)

REGI - Regionale ontwikkeling
Lid: Tom Berendsen (CDA)
Plaatsvervanger: Vera Tax (PvdA)

AGRI - Landbouw en plattelandsontwikkeling
Lid: Bert-Jan Ruissen (SGP), Annie Schreijer-Pierik (CDA)
Plaatsvervanger: Anja Hazekamp (PvdD), Jan Huitema (VVD)

PECH - Visserij
Ondervoorzitter: Peter van Dalen (CU)
Lid: Anja Hazekamp (PvdD), Bert-Jan Ruissen (SGP), Annie Schreijer-Pierik (CDA), Jan Huitema (VVD)

CULT - Cultuur en onderwijs
Plaatsvervanger: Lara Wolters (PvdA)

JURI - Juridische zaken
Ondervoorzitter: Lara Wolters (PvdA)
Plaatsvervanger: Toine Manders (CDA)

LIBE - Burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken
Lid: Malik Azmani (VVD), Marcel de Graaff (FvD), Sophie in 't Veld (D66), Jeroen Lenaers (CDA), Tineke Strik (GL)
Plaatsvervanger: Rob Rooken (JA21), Paul Tang (PvdA), Thijs Reuten (PvdA)

FEMM - Rechten van de vrouw en gendergelijkheid
Lid: Samira Rafaela (D66)
Plaatsvervanger: Vera Tax (PvdA), Michiel Hoogeveen (JA21)

SEDE - Veiligheid en defensie
Plaatsvervanger: Bart Groothuis (VVD)

DEVE - Ontwikkelingssamenwerking
Geen Nederlandse leden

AFCO - Constitutionele zaken
Plaatsvervanger: Sophie in 't Veld (D66)

PETI - Verzoekschriften
Geen Nederlandse leden

FISC - Subcommissie belastingaangelegenheden
Voorzitter: Paul Tang (PvdA)

INGE - Bijzondere Commissie buitenlandse inmenging in alle democratische processen in de Europese Unie, met inbegrip van desinformatie
Lid: Bart Groothuis (VVD), Jeroen Lenaers (CDA), Rob Roos (JA21)

ANIT - Enquêtecommissie bescherming van dieren tijdens het vervoer
Ondervoorzitter: Mohammed Chahim (PvdA), Anja Hazekamp (PvdD)

AIDA - Bijzondere Commissie artificiële intelligentie in het digitale tijdperk
Lid: Kim van Sparrentak (GL)
Plaatsvervanger: Sophie in 't Veld (D66), Catharina Rinzema (VVD)

BECA - Bijzondere Commissie kankerbestrijding
Geen Nederlandse leden