Ga naar de inhoud
Europarlementariërs
Europarlementariërs
 

Europarlementariërs

De leden van het Europees Parlement

De leden van het Europees Parlement zijn de volksvertegenwoordigers die de belangen behartigen van de bevolkingen van de 27 lidstaten van de Unie (vanaf 01/02/2020). Het Europees Parlement bestaat vanaf 1 februari 2020 uit 705 afgevaardigden plus de voorzitter.  De plaats van de leden in de halfronde vergaderzaal wordt niet bepaald door hun nationaliteit maar door de fractie waartoe ze behoren. Er zijn zeven fracties in het Europees Parlement, alsmede zogenaamde "niet-ingeschreven" leden. De fracties komen voort uit meer dan honderd nationale politieke partijen.

 .

De Nederlandse leden van het Europees Parlement

Om alle email adressen en social media accounts van de leden te vinden kunt u ook hier klikken.

 .

photo Esther de Lange
Fractie van de Europese Volkspartij (christendemocraten)
Politieke partij: CDA
Ondervoorzitter Fractie van de Europese Volkspartij (christendemocraten)

Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid (lid)
Delegatie voor de betrekkingen met de Volksrepubliek China (lid)
Commissie economische en monetaire zaken (plaatsvervanger)
Delegatie in de parlementaire samenwerkingscommissies EU-Kazachstan, EU-Kirgizië, EU-Oezbekistan en EU-Tadzjikistan, en voor de betrekkingen met Turkmenistan en Mongolië (plaatsvervanger)
Delegatie voor betrekkingen met het Koreaanse Schiereiland (plaatsvervanger)

0032 2 28 45954
0032 2 28 49954
https://www.europarl.europa.eu/meps/nl/38398/ESTHER_DE+LANGE/home

photo Thomas Berendsen
Fractie van de Europese Volkspartij (christendemocraten)
Politieke partij: CDA

Commissie industrie, onderzoek en energie (lid)
Commissie regionale ontwikkeling (lid)
Delegatie voor de betrekkingen met het Pan-Afrikaanse Parlement (lid)
Commissie vervoer en toerisme (plaatsvervanger)
Delegatie voor noordelijke samenwerking en voor de betrekkingen met Zwitserland en Noorwegen, in de Gemengde Parlementaire Commissie EU-IJsland en in de Gemengde Parlementaire Commissie van de Europese Economische Ruimte (plaatsvervanger)
Delegatie in de parlementaire commissie CARIFORUM-EU (plaatsvervanger)

0032 2 28 45623
0032 2 28 49623
https://www.europarl.europa.eu/meps/nl/197778/TOM_BERENDSEN/home

photo Peter van Dalen
Fractie van de Europese Volkspartij (christendemocraten)
Politieke partij: ChristenUnie

Commissie visserij (vicevoorzitter)
Subcommissie mensenrechten (lid)
Delegatie voor de betrekkingen met de Zuid-Aziatische landen (lid)
Commissie buitenlandse zaken (plaatsvervanger)
Delegatie voor de betrekkingen met de Masjraklanden (plaatsvervanger)

0032 2 28 45719
0032 2 28 49719
https://www.europarl.europa.eu/meps/nl/96809/PETER_VAN+DALEN/home

photo Jeroen Lenaers
Fractie van de Europese Volkspartij (christendemocraten)
Politieke partij: CDA

Delegatie voor de betrekkingen met de Masjraklanden (vicevoorzitter)
Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken (lid)
Bijzondere Commissie buitenlandse inmenging in alle democratische processen in de Europese Unie, met inbegrip van desinformatie (lid)
Delegatie in de Parlementaire Vergadering van de Unie voor het Middellandse Zeegebied (lid)
Commissie begrotingscontrole (plaatsvervanger)
Commissie begroting (plaatsvervanger)
Commissie werkgelegenheid en sociale zaken (plaatsvervanger)
Delegatie in de Parlementaire Partnerschapsassemblee EU-VK (lid)
Delegatie in de Paritaire Parlementaire Vergadering ACS-EU (plaatsvervanger)

0032 2 28 45560
0032 2 28 49560
https://www.europarl.europa.eu/meps/nl/95074/JEROEN_LENAERS/home

photo Toine Manders
Fractie van de Europese Volkspartij (christendemocraten)
Politieke partij: CDA

Commissie interne markt en consumentenbescherming (lid)
Delegatie in de Paritaire Parlementaire Vergadering ACS-EU (lid)
Commissie werkgelegenheid en sociale zaken (plaatsvervanger)
Commissie Juridische Zaken (plaatsvervanger)
Delegatie voor de betrekkingen met de Volksrepubliek China (plaatsvervanger)

0032 2 28 45412
0032 2 28 45412
https://www.europarl.europa.eu/meps/nl/4560/ANTONIUS_MANDERS/home

photo Annie Schreijer-Pierik
Fractie van de Europese Volkspartij (christendemocraten)
Politieke partij: CDA

Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling (lid)
Commissie visserij (lid)
Delegatie in de Paritaire Parlementaire Vergadering ACS-EU (lid)
Commissie internationale handel (plaatsvervanger)
Delegatie in de parlementaire samenwerkingscommissie EU-Rusland (plaatsvervanger)  

0032 2 28 45538
0032 2 28 49538
https://www.europarl.europa.eu/meps/nl/125030/ANNIE_SCHREIJER-PIERIK/home

photo Mohammed Chachim
Fractie van de Progressieve Alliantie van Socialisten en Democraten in het Europees Parlement
Politieke partij: PvdA
Ondervoorzitter Fractie Progressieve Alliantie van Socialisten en Democraten

Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid (lid)
Enquêtecommissie bescherming van dieren tijdens het vervoer (vicevoorzitter)
Delegatie voor de betrekkingen met India (lid)
Commissie industrie, onderzoek en energie (plaatsvervanger)
Delegatie voor de betrekkingen met het Arabisch schiereiland (plaatsvervanger)  

0032 2 28 45391
0032 2 28 49391
https://www.europarl.europa.eu/meps/nl/197782/MOHAMMED_CHAHIM/home

photo Agnes Jongerius
Fractie van de Progressieve Alliantie van Socialisten en Democraten in het Europees Parlement
Politieke partij: PvdA

Commissie werkgelegenheid en sociale zaken (lid)  
Delegatie voor de betrekkingen met de Zuidoost-Aziatische landen en de Associatie van Zuidoost-Aziatische staten (ASEAN) (lid)
Commissie internationale handel (plaatsvervanger)
Delegatie voor de betrekkingen met het Pan-Afrikaanse Parlement (plaatsvervanger)
Delegatie in de Paritaire Parlementaire Vergadering ACS-EU (plaatsvervanger)

0032 2 28 45699
0032 2 28 49699
https://www.europarl.europa.eu/meps/nl/125021/AGNES_JONGERIUS/home

photo Thijs Reuten
Fractie van de Progressieve Alliantie van Socialisten en Democraten in het Europees Parlement
Politieke partij: PvdA

Commissie buitenlandse zaken (lid)
Delegatie in de Gemengde Parlementaire Commissie EU-Noord-Macedonië (lid)
Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken (plaatsvervanger)
Delegatie in de Parlementaire Partnerschapsassemblee EU-VK (lid)
Delegatie in de EU-Latijns-Amerikaanse Parlementaire Vergadering (plaatsvervanger)
Delegatie in de Gemengde Parlementaire Commissie EU-Turkije (plaatsvervanger)

0032 2 28 45138
0032 2 28 49138
https://www.europarl.europa.eu/meps/nl/218347/THIJS_REUTEN/home

photo Paul Tang
Fractie van de Progressieve Alliantie van Socialisten en Democraten in het Europees Parlement
Politieke partij: PvdA

Commissie economische en monetaire zaken (lid)
Subcommissie belastingaangelegenheden (voorzitter)
Delegatie voor de betrekkingen met de Verenigde Staten (lid)
Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken (plaatsvervanger)
D-RS  Delegatie in het Parlementair Stabilisatie- en Associatiecomité EU-Servië (plaatsvervanger)
Conferentie van commissievoorzitters (lid)

0032 2 28 45626
0032 2 28 49626
https://www.europarl.europa.eu/meps/nl/125020/PAUL_TANG/home

photo Vera Tax
Fractie van de Progressieve Alliantie van Socialisten en Democraten in het Europees Parlement
Politieke partij: PvdA

Commissie vervoer en toerisme (lid)
Delegatie voor de betrekkingen met Zuid-Afrika (lid)
Commissie regionale ontwikkeling (plaatsvervanger)
Commissie vrouwenrechten en gendergelijkheid (plaatsvervanger)
Delegatie voor de betrekkingen met de Zuid-Aziatische landen (plaatsvervanger)  

0032 2 28 45276
0032 2 28 49276
https://www.europarl.europa.eu/meps/nl/197756/VERA_TAX/home

photo Lara Wolters
Fractie van de Progressieve Alliantie van Socialisten en Democraten in het Europees Parlement
Politieke partij: PvdA

Commissie begrotingscontrole (lid)
Commissie juridische zaken (vicevoorzitter)
Delegatie voor de betrekkingen met de Volksrepubliek China (lid)
Commissie cultuur en onderwijs (plaatsvervanger)
Delegatie voor de betrekkingen met de Verenigde Staten (plaatsvervanger)

0032 2 28 45265
0032 2 28 49265
https://www.europarl.europa.eu/meps/nl/5392/LARA_WOLTERS/home

photo Malik Azmani
Fractie Renew Europe
Politieke partij: VVD
Eerste ondervoorzitter Fractie Renew Europe

Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken (lid)
Delegatie voor de betrekkingen met de Maghreblanden en de Unie van de Arabische Maghreb, met inbegrip van de gemengde parlementaire commissies EU-Marokko, EU Tunesië en EU-Algerije (lid)
Delegatie in de Parlementaire Vergadering van de Unie voor het Middellandse Zeegebied (lid)
Commissie buitenlandse zaken (plaatsvervanger)
Delegatie in de Paritaire Parlementaire Vergadering ACS-EU (plaatsvervanger)

0032 2 28 45761
0032 2 28 49761
https://www.europarl.europa.eu/meps/nl/197781/MALIK_AZMANI/home

photo Bart Groothuis
Fractie Renew Europe
Politieke partij: VVD

Commissie:
Bijzondere Commissie buitenlandse inmenging in alle democratische processen in de Europese Unie, met inbegrip van desinformatie (lid)
Commissie buitenlandse zaken (plaatsvervanger)
Commissie veiligheid en defensie (plaatsvervanger)
Delegatie voor betrekkingen met Iran (ondervoorzitter); Commissie industrie, onderzoek en energie (lid)
Delegatie voor betrekkingen met de Parlementaire Vergadering van de NAVO (plaatsvervanger)

0032 2 28 45637
0032 2 28 49637
https://www.europarl.europa.eu/meps/nl/197780/BART_GROOTHUIS/home

photo Jan Huitema
Fractie Renew Europe
Politieke partij: VVD

Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid (lid)
Delegatie voor de betrekkingen met de Verenigde Staten (lid)
Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling (plaatsvervanger)
Commissie visserij (lid)
Delegatie voor de betrekkingen met de Federale Republiek Brazilië (plaatsvervanger)

0032 2 28 45131
0032 2 28 49131
https://www.europarl.europa.eu/meps/nl/58789/JAN_HUITEMA/home

photo Sophie in 't Veld
Fractie Renew Europe
Politieke partij: D66

Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken (lid)
Delegatie voor de betrekkingen met de Volksrepubliek China (lid)
Bijzondere Commissie artificiële intelligentie in het digitale tijdperk (plaatsvervanger)
Commissie begrotingscontrole (plaatsvervanger)
Commissie constitutionele zaken (plaatsvervanger)
Delegatie in de Parlementaire Partnerschapsassemblee EU-VK (lid)

0032 2 28 45796
0032 2 28 49796
https://www.europarl.europa.eu/meps/nl/28266/SOPHIA_IN+%25252525252527T+VELD/home

photo Caroline Nagtegaal
Fractie Renew Europe
Politieke partij: VVD

Commissie vervoer en toerisme (lid)
Commissie economische en monetaire zaken  (lid)
Delegatie voor de betrekkingen met de Volksrepubliek China (plaatsvervanger)
Delegatie voor betrekkingen met het Arabisch schiereiland (ondervoorzitter)
Delegatie voor de betrekkingen met de Federale Republiek Brazilië (lid)

0032 2 28 45221
0032 2 28 49221
https://www.europarl.europa.eu/meps/nl/190519/CAROLINE_NAGTEGAAL/home

photo Samira Rafaela
Fractie Renew Europe
Politieke partij: D66

Commissie internationale handel (lid)
Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid (lid)
Delegatie in de Gemengde Parlementaire Commissie EU-Chili (lid)
Subcommissie mensenrechten (plaatsvervanger)
Commissie werkgelegenheid en sociale zaken (plaatsvervanger)  
Delegatie in de Euro-Latijns-Amerikaanse Parlementaire Vergadering (lid)
Delegatie in de parlementaire commissie Cariforum-EU (plaatsvervanger)
Delegatie voor de betrekkingen met de landen van Mercosur (plaatsvervanger)

0032 2 28 45907
0032 2 28 49907
https://www.europarl.europa.eu/meps/nl/197868/SAMIRA_RAFAELA/home

photo Catharina Rinzema
Fractie Renew Europe
Politieke partij: VVD

Commissie internationale handel (lid)
Commissie interne markt en consumentenbescherming (plaatsvervanger)
Bijzondere Commissie artificiële intelligentie in het digitale tijdperk (plaatsvervanger)
Delegatie in de Parlementaire Partnerschapsassemblee EU-VK (lid)
Delegatie voor de betrekkingen met de Verenigde Staten (lid)
Delegatie voor de betrekkingen met Japan (plaatsvervanger)

https://www.europarl.europa.eu/meps/en/229519/CATHARINA_RINZEMA/home

photo Marcel de Graaff

Politieke partij: FvD

Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken (lid)
Delegatie in de parlementaire samenwerkingscommissie EU-Rusland (lid)
Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid (plaatsvervanger)
Delegatie voor de betrekkingen met Israël (plaatsvervanger)

https://www.europarl.europa.eu/meps/en/125025/MARCEL_DE+GRAAFF/home

photo Bas Eickhout
Fractie De Groenen/Vrije Europese Alliantie
Politieke partij: GroenLinks
Ondervoorzitter Fractie De Groenen/Vrije Europese Alliantie

Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid (vicevoorzitter)
Delegatie voor de betrekkingen met de Volksrepubliek China (lid)
Commissie begrotingscontrole (plaatsvervanger)
Commissie economische en monetaire zaken (plaatsvervanger)
Delegatie voor de betrekkingen met de Verenigde Staten (plaatsvervanger)  
Delegatie in de Parlementaire Partnerschapsassemblee EU-VK (lid)

0032 2 28 45365
0032 2 28 49365
https://www.europarl.europa.eu/meps/nl/96725/BAS_EICKHOUT/home

photo Tineke Strik
Fractie De Groenen/Vrije Europese Alliantie
Politieke partij: GroenLinks

Delegatie in de Paritaire Parlementaire Vergadering ACS-EU (voorzitter)
Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken (lid)
Delegatie in de Gemengde Parlementaire Commissie EU-Noord-Macedonië (lid)
Commissie buitenlandse zaken lid)  
Subcommissie mensenrechten (plaatsvervanger)
Delegatie voor de betrekkingen met de Maghreblanden en de Unie van de Arabische Maghreb, met inbegrip van de gemengde parlementaire commissies EU-Marokko, EU Tunesië en EU-Algerije (plaatsvervanger)

0032 2 28 45212
0032 2 28 49212
https://www.europarl.europa.eu/meps/nl/197772/TINEKE_STRIK/home

photo Kim van Sparrentak
Fractie De Groenen/Vrije Europese Alliantie
Politieke partij: GroenLinks

Commissie interne markt en consumentenbescherming (lid)
Bijzondere Commissie artificiële intelligentie in het digitale tijdperk (lid)
Delegatie voor de betrekkingen met Belarus (lid)
Commissie werkgelegenheid en sociale zaken (plaatsvervanger)
Delegatie voor de betrekkingen met Australië en Nieuw-Zeeland (plaatsvervanger)  

0032 2 28 45933
0032 2 28 49933
https://www.europarl.europa.eu/meps/nl/197870/KIM_VAN+SPARRENTAK/home

photo Michiel Hoogeveen
Fractie Europese Conservatieven en Hervormers
Politieke partij: JA21

Commissie economische en monetaire zaken (ondervoorzitter)
Commissie internationale handel (plaatsvervanger)  
Commissie vrouwenrechten en gendergelijkheid (plaatsvervanger)  
Delegatie voor betrekkingen met de Verenigde Staten (lid)
Delegatie voor de betrekkingen met het Koreaanse schiereiland (plaatsvervanger)  

0032 2 28 45269
0032 2 28 49269
https://www.europarl.europa.eu/meps/nl/218349/MICHIEL_HOOGEVEEN/home

photo Rob Rooken
Fractie Europese Conservatieven en Hervormers
Politieke partij: JA21

Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid (lid)
Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken (plaatsvervanger)
Commissie industrie, onderzoek en energie (plaatsvervanger)
Delegatie voor de betrekkingen met de Volksrepubliek China (lid)

0032 2 28 45562
0032 2 28 49562
https://www.europarl.europa.eu/meps/nl/197776/ROB_ROOKEN/home

photo Robert Roos
Fractie Europese Conservatieven en Hervormers
Politieke partij: JA21

Delegatie in de parlementaire samenwerkingscommissie EU-Rusland (lid)
Bijzondere Commissie buitenlandse inmenging in alle democratische processen in de Europese Unie, met inbegrip van desinformatie (lid)
Commissie industrie, onderzoek en energie (plaatsvervanger)

0032 2 28 45272
0032 2 28 49272
https://www.europarl.europa.eu/meps/nl/197709/ROBERT_ROOS/home

photo Bert-Jan Ruissen
Fractie Europese Conservatieven en Hervormers
Politieke partij: SGP
Lid van het bureau van de Fractie Europese Conservatieven en Hervormers

Delegatie voor de betrekkingen met Israël (vicevoorzitter)
Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling (lid)
Delegatie in de Parlementaire Vergadering van de Unie voor het Middellandse Zeegebied (lid)
Commissie buitenlandse zaken (plaatsvervanger)
Commissie visserij (lid)
Delegatie voor de betrekkingen met India (plaatsvervanger)

0032 2 28 45155
0032 2 28 49155
https://www.europarl.europa.eu/meps/nl/197773/BERT-JAN_RUISSEN/home

photo Anja Hazekamp
Linkse Fractie in het Europees Parlement - GUE/NGL
Politieke partij: Partij voor de Dieren

Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid  (vicevoorzitter)
Enquêtecommissie bescherming van dieren tijdens het vervoer (vicevoorzitter)
Delegatie in het Parlementair Associatiecomité EU-Oekraïne  (lid)
Delegatie in de Parlementaire Vergadering Euronest  (lid)
Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling (plaatsvervanger)
Commissie visserij (lid)
Delegatie voor de betrekkingen met Japan (plaatsvervanger)
Delegatie voor de betrekkingen met de Zuid-Aziatische landen (plaatsvervanger)

0032 2 28 45629
0032 2 28 49629
https://www.europarl.europa.eu/meps/nl/125023/ANJA_HAZEKAMP/home

photo Dorien Rookmaker
Fractie Europese Conservatieven en Hervormers
Politieke partij: Meer Directe Democratie

Commissie economische en monetaire zaken (lid)
Commissie vervoer en toerisme (plaatsvervanger)

0032 2 28 45377
0032 2 28 49377
https://www.europarl.europa.eu/meps/en/204733/DORIEN_ROOKMAKER/home

Bekijk hier alle Nederlandse Leden van het Europees Parlement (2019-2024)