Ga naar de inhoud
 
 
 

Cohesiebeleid

Algemeen

Het Europese Cohesiebeleid, vaak ook het regiobeleid genoemd, is erop gericht de regionale verschillen binnen Europa te verkleinen door subsidie te verschaffen aan minder ontwikkelde regio’s in Europa om investeringen in die regio’s te stimuleren. Het cohesiefonds neemt ongeveer een derde van de begroting van de EU in beslag en komt neer op zo’n € 50 miljard per jaar.

Er zijn een drietal structuurfondsen in de EU:
1. het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO);
2. het Europees Sociaal Fonds (ESF);
3. het Europees Cohesiefonds.

De subsidies die via het Cohesiebeleid worden verstrekt zijn afhankelijk de Europese meerjarenbegroting die in 2013 afloopt. Voor de nieuwe 2014-2020 meerjarenbegroting wordt er dus opnieuw onderhandeld over de nieuwe voorwaarden van het Cohesiebeleid. Net als op de totale meerjarenbegroting moet er ook op het Cohesiebeleid worden bezuinigd.


Nieuw voorstel

De Europese Commissie presenteerde in 2011 voorstellen voor de hervorming van het Cohesiebeleid van 2014-2020. De belangrijkste veranderingen zijn:
1. Gemeenschappelijke regels voor alle fondsen om de coherentie en effectiviteit van de fondsen verhogen;
2. Een versimpeling van de regels om invoering efficiënter te maken;
3. Een gelimiteerd aantal doelen verbonden aan de “Europa 2020” doelstellingen;
4. Nieuwe partnerschapsovereenkomsten om coördinatie tussen lidstaten en Europese Commissie te bevorderen;
5. Een nieuwe categorie van regio’s in transitie om de regio’s die verbetering hebben getoond niet af te snijden van subsidie;
6. Voorwaarden aan de subsidies om wenselijk beleid te stimuleren.


Tijdpad

Het Europees Parlement kwam in juli 2012 tot een gezamenlijk standpunt over het Cohesiebeleid en kon overgaan tot de onderhandelingen met de Raad van de Europese Unie en de Europese Commissie. De uitkomst van deze onderhandelingen zijn gepland om in oktober te worden behandeld in een plenaire sessie van het Europees Parlement.Links

Nederlandse overheid over de structuurfondsen
http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/europese-subsidies/structuurfondsen-versterken-regio-s

Europees Parlement over de achtergrond van de cohesion policy (EN)
http://www.europarl.europa.eu/news/nl/news-room/content/20130708BKG16812/html/Cohesion-policy-background-note

Panorama special ‘EU-cohesiebeleid 1988-2008: Investeren in de toekomst van Europa’ (2008)
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/panorama/pdf/mag26/mag26_nl.pdf

Europese Commissie over het regionaal beleid
http://ec.europa.eu/regional_policy/what/index_nl.cfm