Ga naar de inhoud
 

#TTIP Wie neemt het definitieve besluit over het verdrag?

Vetorecht voor de Tweede Kamer?

Als het verdrag opgesteld is, zal de Europese Commissie het online publiceren. Pas daarna worden de teksten juridisch nagekeken en vertaald in alle 28 officiële talen van de Europese Unie. De teksten worden dan overhandigd aan de Raad (met daarin de vertegenwoordigers van de regeringen van de 28 EU-lidstaten) en aan het Europees Parlement. Die besluiten samen of ze achter het verdrag staan of niet. De wet garandeert dat handelsverdragen zoals TTIP alleen ondertekend kunnen worden als er mee ingestemd wordt door de Raad én door een meerderheid in het Europees Parlement. Het uiteindelijk besluit heeft zo dus een dubbele democratische garantie, volgens de Commissie.

Het is echter nog niet duidelijk of het akkoord ook wordt voorgelegd aan alle nationale parlementen, die daarmee feitelijk een vetorecht krijgen. Dat hangt er van af of het handelsverdrag als een gemengd akkoord of als een eenzijdig akkoord gezien wordt.

 De status van het akkoord hangt af van de onderwerpen die in het akkoord behandeld worden. Gaat het om een onderwerp waarover de Europese Unie de exclusieve bevoegdheid heeft om wetten af te vaardigen, dat heet het een eenzijdig akkoord tussen de EU en de VS. Worden in het akkoord echter ook onderwerpen betrokken waarvoor de bevoegdheid voor wet- en regelgeving bij de landen zelf ligt - bijvoorbeeld strafrecht - dan heet het een gemengd akkoord.

 Als het een gemengd akkoord is, moeten de lidstaten ook vanuit de nationale wetgeving instemmen (en het in de praktijk voorleggen aan de nationale parlementen). De Europese Commissie stelt dat het pas aan het einde van alle onderhandelingen duidelijk zal zijn of het akkoord als gemengd gekwalificeerd kan worden.