Ga naar de inhoud
 
 .

European Parliament Ambassador School

Het lesprogramma voor het European Parliament Ambassador School programma is speciaal ontwikkeld voor het voortgezet onderwijs. Het doel van het programma is ook om de politieke vaardigheden van leerlingen te stimuleren. Zij zijn immers de toekomstige stemmers. De deelnemers nemen kennis van hoe de Europese democratie werkt en ontwikkelen hun vaardigheden m.b.t. Europees burgerschap, zij kunnen richting geven aan de toekomst van Europa. 

 .
 .
 .
 .

Het belang van Europa

Europa wordt steeds belangrijker; inmiddels is bijv. een groot deel van onze wetgeving op Europees niveau bepaald. Het Europees Parlement speelt als directe volksvertegenwoordiging in de Europese Unie een doorslaggevende rol. Sinds het Verdrag van Lissabon in werking is getreden in 2009 zijn de wetgevende bevoegdheden van het Europees Parlement aanzienlijk uitgebreid.

 .

Een Europees netwerk van scholen

Het European Parliament Ambassador School programma ging in 2009 in Nederland voor het eerst van start. Het is in de loop der tijd verder ontwikkeld en aangepast en het is nu uitgerold in andere EU-lidstaten, met als doel een Europees netwerk van deelnemende scholen te creëren.

Via dit netwerk van European Parliament Ambassador Schools kunnen scholen samenwerkingsverbanden aan gaan, zowel binnen hun eigen land als binnen de EU-landen. Dit gebeurt door middel van uitwisseling van activiteiten, lesmateriaal en via een website.

Tevens worden er Europese seminars voor leraren in Brussel georganiseerd, waar leraren uit de eerste hand kunnen ervaren hoe het Europees Parlement werkt. Zij nemen deel aan workshops en informatieve sessies met o.a. leden van het Europees Parlement. Daarnaast ontmoeten ze docenten uit de andere EU-lidstaten waarmee ze kunnen netwerken en ervaringen kunnen uitwisselen.

Het lesmateriaal behorend bij dit programma wordt gratis verstrekt. Het bevat modules waarmee deelnemende scholieren actief aan de slag kunnen. De modules voldoen aan de Europese en Internationale Oriëntatie richtlijnen (EIO).

 .

Lesprogamma en lesmateriaal

Het European Parliament Ambassador School-programma (EPAS) heeft lesmateriaal op twee niveaus:

 

Niveau 1:

Het lesmateriaal niveau 1 is een kennismaking met de EU en haar instellingen. Het wordt gebruikt in de bovenbouw van het vmbo, de onderbouw van de mavo, havo, en vwo, en voor niveau 2 en 3 van het mbo. Het programma bestaat uit zes lesmodules die ook in het Engels verkrijgbaar zijn. De modules beslaan tezamen circa 9 tot 12 lesuren en zijn ook digitaal verkrijgbaar. Leerlingen kunnen zelfstandig werken in deze digitale versies. De module bevat de volgende onderwerpen:

1) Het ontstaan van de EU 4) De EU zonder grenzen?
2) Jij en de Europese Unie: invloeden op jouw leven 5) De waarden van de EU
3) Beslissingen nemen op EU niveau 6) Jouw stem in de EU

 

Niveau 2:

Junior European Parliament Ambassadors met de lesmodulesHet Europees Parlement Informatiebureau Nederland beheert het onderwijsprogramma Europees Parlement Ambassador School-programma (ook
Junior European Parliament Ambassadors met de lesmodules
 .

Niveau 2 is een verdieping en uitbreiding van niveau 1. We maken gebruik van een drietal materialen en raden aan om deze te gebruiken in de bovenbouw van de mavo, havo, en vwo:

1) Toetredingscriteria

Voor de meer geïnteresseerde leerling hebben wij een lesmodule over de toetredingscriteria van een nieuwe lidstaat tot de EU. Deze module is ook in het Engels verkrijgbaar en in interactieve digitale versie.

2) EU & Ik

Verkrijgbaar in alle 24 EU-talen met opdrachten en vragen.

3) De Europese Unie, wat ze is en wat ze doet.

Een handig naslagwerk over de werking van alle EU-instellingen en beleidsterreinen in 24 EU-talen.

 .

Wat verwachten we bij deelname van uw school?

Scholen die willen deelnemen aan dit programma benoemen minimaal één docent of ondersteunend personeelslid als Senior European Parliament Ambassador. Samen met deelnemers van andere startende scholen volgt deze persoon een gratis introductiedag over de doelstellingen en werkwijze van het EPAS-programma.

Als docent benoemt u een aantal enthousiaste leerlingen tot Junior European Parliament Ambassador. Samen met hen zet u binnen de school een EU-infopoint op: een informatie-en activiteitenpunt over Europa en de Europese instellingen. Ook organiseert u samen met de Junior Ambassadors activiteiten rondom de "Dag van Europa" en u betrekt hen bij internationale activiteiten die uw school organiseert. Verder maakt u gebruik van ons aangeleverde lesmateriaal.

 .
Kijk hier naar de libdub van vmbo 't Venster in Arnhem

Wanneer aan alle voorwaarden is voldaan mag de school zich officieel European Parliament Ambassador School noemen. De school ontvangt dan een plaquette voor aan de muur en de deelnemende leerlingen ontvangen uiteraard een getuigschrift. De toekenning van dit predicaat wordt jaarlijks getoetst. Toetsing vindt plaats middels evaluatie, verslaglegging en een bezoek. In november van elk schooljaar vindt een verdiepingsdag voor alle deelnemende Senior Ambassadors plaats in ons kantoor in Den Haag. Hier wordt ingegaan op actuele EU-onderwerpen en 'best school practices'.

Voor de leerlingen die als Junior Ambassador optreden binnen de school is een duidelijke taak weggelegd; zij kunnen de EU-kennis verspreiden in hun jaarlaag of in hun klassen. De wijze waarop dit gebeurt staat vrij! Ook worden zij na afloop door het Europees Parlement gecertificeerd als Junior European Parliament Ambassador (JEPA). Het is aan de school om deze leerlingen te compenseren voor hun vrijwillige Europese bijdrage, via bijv. handelingsdelen of praktische opdrachten. Ook voor de JEPAs wordt er elk jaar een terugkomdag verzorgd, waardoor de juniors van de deelnemende scholen met elkaar in contact kunnen komen en ervaringen kunnen uitwisselen.

 

 

Nieuwsgierig geworden? Meer info?

Een brug slaan tussen Europa en uw leerlingen? Meedoen aan een uniek programma met prachtig lesmateriaal?

U kunt contact opnemen via epdenhaag@ep.europa.eu. U kunt ook direct telefonisch contact opnemen met Anne-Marie Eekhout via 0703135400 of per email via anna.eekhout@ep.europa.eu

Interessante websites voor ontwerp EU-lessen:
www.europanu.nl
www.eubookshop.eu

 .

Hier vindt u een voorbeeld van het lesmateriaal

Dit lesmateriaal is alleen te verkrijgen via deelname aan het onderwijsprogramma European Parliament Ambassador School/"Een 10 voor Europa".

 .
 

Verslag introductiedag European Parliament Ambassador School (EPAS)

Op 13 oktober 2021 vond in het Huis van Europa een introductiedag plaats voor het European Parliament Ambassador Programme (EPAS). Samen met 15 docenten uit heel Nederland is het unieke lesprogramma over het Europees Parlement doorgenomen. Het was een boeiende dag waarin docenten onderling ervaringen konden delen over lesgeven over Europa en er werden een hoop nieuwe ideeën opgedaan.

 .

Junior Ambassador Day, Zwolle

 

EPAS Junior Dag Zwolle 2018

Uploaded by Europees Parlement Nederland on 2018-12-13.

 .

In oktober kwamen 185 junior ambassadeurs bijeen in Zwolle. In de Ontwerpfabriek van Cibap waren 's ochtends verschillende interactieve workshops. In de middag gingen de scholieren met bestuurders, Europarlementariër Jan Huitema en Commissaris van de Koning Andries Heidema in discussie in het Provinciehuis van Overijssel.

Nadat de dag was geopend door Cibap-directrice Coby Zandbergen verdeelden de juniors zich over vele workshops, zoals de escaperooms ´Vluchteling´ en ´Inburgering´, levend EU-Stratego en konden zij door middel van Virtual Reality de social bubble van Europarlementariër Jan Huitema betreden. De scholieren bespraken ideeën en ontwierpen posters om jongeren naar de stembus te krijgen voor zowel de Provinciale als de Europese verkiezingen.

Na de lunch gingen de juniors door naar het Provinciehuis van Overijssel in Zwolle. Hier namen zij plaats in de prachtige Statenzaal. Commissaris van de Koning in Overijssel, Andries Heidema, en VVD-Europarlementariër Jan Huitema hadden de tijd genomen om de jongeren te woord te staan. De juniors pitchten hun vele verschillende ideeën, zoals een Netflix-serie om hun leeftijdsgenoten bewust te maken van het recht dat democratie is of gratis koekjes bij het uitbrengen van een stem. De politici namen een door de scholieren ontworpen kroonluchter in ontvangst. Deze was tijdens de workshops gemaakt van gerecycled plastic. Wie weet hangt deze binnenkort in de plenaire zaal van het Europees Parlement of in de Statenzaal van Overijssel? Tot slot vroegen de juniors de heren het hemd van het lijf.

Deze interessante en leerzame dag voor juniors heeft ook het nieuws gehaald. Tijdens het dagdeel bij was een verslaggever van RTV Oost aanwezig. Ook het Zwolse RTV Focus heeft gefilmd en scholieren geïnterviewd. De activiteiten van de dag zijn ook veel gedeeld op social media, hieronder vindt u een klein overzicht:

Het is nog heel even wachten, maar binnenkort verschijnt ook de officiële ´Aftermovie´ van de EPAS Juniordag!

De juniordag in de media:

https://www.rtvoost.nl/nieuws/299921/Jongeren-praten-met-CvdK-over-verkiezingen-Europees-Parlement-Maak-een-spannende-Netflix-serie

http://www.rtvfocuszwolle.nl/juniordag-europees-parlement-zwolle-meer-jongeren-naar-stemhok-met-netflix-of-festival/amp/

Verslag verdiepingsdag European Parliament Ambassador School, Den Haag

Op vrijdag  was het dan zover, de EPAS verdiepingsdag! De dag begon met een leuke opening over EPAS en de accreditatie van een aantal scholen, waaronder College de Heemlanden uit Houten, het Kalsbeek College uit Woerden, het Canisius uit Almelo, RSG ’t Rijks uit Bergen op Zoom en RSG Enkhuizen.

Vervolgens werd er een inspirerende College Tour gegeven door Europarlementariër Caroline Nagtegaal (VVD, Renew). Docenten kregen ook de kans om haar allerlei vragen te stellen. Daarna gaven Ymie Kroezen van RSG Wolfsbos en Katja van Boxel van het Grotius College een presentatie over hun EPAS practices op school, waardoor veel andere docenten weer nieuwe inspiratie op konden doen voor hun eigen programma op school.

Na de lunch in het Huis van Europa vertrok de hele groep naar Universiteit Leiden om het Migratiespel te spelen. Kortom, het was een zeer geslaagde en leerzame dag!

 

Verslag Junior Ambassador Day, Den Haag

 

De rol van een Europarlementariër is vaak om zaken te agenderen. Je kunt niet dingen snel regelen zoals een burgemeester. Dat kan heel frustrerend zijn: Europarlementariër Kati Piri van Partij van de Arbeid (PvdA)​ PvdA Europa​ beantwoordde op vrijdag 1 december de vele vragen van leraren van het #EPambassadorschool programma.

65 leraren die actief meedoen aan het programma waren vrijdag in DenHaag bij Humanity House voor een verdiepingsdag.
Tien scholen werden gecertificeerd als "EP ambassador school". De betrokken leraren vertelden met veel passie over hoe ze de Europese Unie op hun school met hun leerlingen op de kaart hebben gezet.

Twee vluchtelingen van Stichting Vluchtelingen Ambassadeurs vertelden over hun ontroerende en heftige ervaringen. Ze maakten veel los bij de leraren: er werden flink wat vragen aan Kati Piri gesteld over het vluchtelingenbeleid van de EU.

Elvira Arkensteijn van Nuffic​ Erasmus+ (Erasmusplus-NL) vertelde hoe de procedures voor het verkrijgen van subsidies voor leerlinguitwisseling versimpeld zijn en moedigde alle leraren aan om een subsidie aan te vragen.

 .

Verslag introductiedag European Parliament Ambassador School (EPAS)

 .

'Europa is op dit moment een item, er is veel gespreksstof. Genoeg redenen voor middelbare scholen om op een leuke, vrije manier kennis over Europa over te brengen op kinderen in de onder- en bovenbouw!' : hiermee begon de introductiedag van het European Parliament Ambassador School (EPAS) programma van 17 maart voor nieuwsgierige vertegenwoordigers van Nederlandse middelbare scholen.

Na een wat algemenere infosessie volgde een lunch, waar de aanwezigen met elkaar spraken over hoe zij het EPAS programma mogelijk in het curriculum van hun school zouden kunnen toepassen. De lunch werd gevolgd door een informele Q&A. Hopelijk waren de aanwezigen nèt zo enthousiast als de leraren van de 70 scholen die al aan EPAS meedoen!

 .
Leraren tijdens de introductiedag EPAS 17 maart 2017
Leraren tijdens de introductiedag EPAS
 .
 .