Първите Договори

01-01-2018

Катастрофалните последици от Втората световна война и постоянната заплаха от конфронтация между Изтока и Запада превръщат помирението между Франция и Германия в основен приоритет. Решението за споделяне на промишлеността за въглища и стомана между шест европейски държави, установено с Договора от Париж от 1951 г., е първата стъпка към европейска интеграция. Римските договори от 1957 г. укрепват основите на тази интеграция и подкрепят идеята за общо бъдеще за шестте европейски държави.

Катастрофалните последици от Втората световна война и постоянната заплаха от конфронтация между Изтока и Запада превръщат помирението между Франция и Германия в основен приоритет. Решението за споделяне на промишлеността за въглища и стомана между шест европейски държави, установено с Договора от Париж от 1951 г., е първата стъпка към европейска интеграция. Римските договори от 1957 г. укрепват основите на тази интеграция и подкрепят идеята за общо бъдеще за шестте европейски държави.