Изпълнение на бюджета

01-01-2018

Комисията отговаря за изпълнението на бюджета в сътрудничество с държавите членки, под политическия контрол на Европейския парламент.

Комисията отговаря за изпълнението на бюджета в сътрудничество с държавите членки, под политическия контрол на Европейския парламент.