Политика за защита на потребителите: принципи и инструменти

01-11-2017

Ефективната политика за защита на потребителите е гаранция, че единният пазар може да функционира правилно и ефикасно[1]. С тази политика се цели да се гарантират правата на потребителите в отношенията им с търговците, както и да има по-силна защита за уязвимите потребители[2]. Правилата за защита на потребителите имат потенциала да подобрят пазарните резултати за цялата икономика. Те правят пазарите по-справедливи, а когато се подобрява качеството на информацията, давана на потребителите, тези правила могат да доведат до по-екологосъобразни и по-социални пазарни резултати. Овластяването на потребителите и ефективната защита на тяхната безопасност и техните икономически интереси се превърнаха в съществени цели на политиката на ЕС.

Ефективната политика за защита на потребителите е гаранция, че единният пазар може да функционира правилно и ефикасно[1]. С тази политика се цели да се гарантират правата на потребителите в отношенията им с търговците, както и да има по-силна защита за уязвимите потребители[2]. Правилата за защита на потребителите имат потенциала да подобрят пазарните резултати за цялата икономика. Те правят пазарите по-справедливи, а когато се подобрява качеството на информацията, давана на потребителите, тези правила могат да доведат до по-екологосъобразни и по-социални пазарни резултати. Овластяването на потребителите и ефективната защита на тяхната безопасност и техните икономически интереси се превърнаха в съществени цели на политиката на ЕС.