Инструментите на ОСП и техните реформи

01-04-2018

Общата селскостопанска политика (ОСП) претърпя през годините пет големи реформи, от които последните две са през 2003 г. (междинен преглед), през 2009 г. („оценка на здравословното състояние“) и през 2013 г. (за финансовия период 2014—2020 г.). Първите дискусии относно ОСП след 2020 г. започнаха през 2016 г., а съответните законодателни предложения бяха представени през юни 2018 г.

Общата селскостопанска политика (ОСП) претърпя през годините пет големи реформи, от които последните две са през 2003 г. (междинен преглед), през 2009 г. („оценка на здравословното състояние“) и през 2013 г. (за финансовия период 2014—2020 г.). Първите дискусии относно ОСП след 2020 г. започнаха през 2016 г., а съответните законодателни предложения бяха представени през юни 2018 г.