Втори стълб на ОСП: политика за развитие на селските райони

01-04-2018

Като втори стълб на Общата селскостопанска политика (ОСП), политиката на ЕС за развитие на селските райони има за цел да подпомага селските райони на ЕС и да посреща широк кръг икономически, екологични и социални предизвикателства на 21 век. По-високата степен на гъвкавост (в сравнение с първия стълб) дава възможност на регионалните, националните и местните органи да формулират своите индивидуални седемгодишни програми за развитие на селските райони въз основа на европейско „меню от мерки“. За разлика от първия стълб, който се финансира изцяло от ЕС, програмите по втория стълб са съфинансирани чрез средства от ЕС, и от регионални или национални фондове.

Като втори стълб на Общата селскостопанска политика (ОСП), политиката на ЕС за развитие на селските райони има за цел да подпомага селските райони на ЕС и да посреща широк кръг икономически, екологични и социални предизвикателства на 21 век. По-високата степен на гъвкавост (в сравнение с първия стълб) дава възможност на регионалните, националните и местните органи да формулират своите индивидуални седемгодишни програми за развитие на селските райони въз основа на европейско „меню от мерки“. За разлика от първия стълб, който се финансира изцяло от ЕС, програмите по втория стълб са съфинансирани чрез средства от ЕС, и от регионални или национални фондове.