Към обща селскостопанска политика след 2020 г.

01-04-2018

Реформата на общата селскостопанска политика (ОСП), приета през 2013 г., влезе в сила през 2015 г. Европейските институции поеха ангажимент да приемат преди края на текущия период (2020 г.) нова реформа, която да вземе предвид многогодишната финансова рамка за периода 2021—2027 г.

Реформата на общата селскостопанска политика (ОСП), приета през 2013 г., влезе в сила през 2015 г. Европейските институции поеха ангажимент да приемат преди края на текущия период (2020 г.) нова реформа, която да вземе предвид многогодишната финансова рамка за периода 2021—2027 г.