Общата селскостопанска политика в цифри

01-04-2018

Таблиците по-долу показват основните статистически данни в редица области, свързани с общата селскостопанска политика (ОСП), и по-специално: секторите на селското стопанство и хранително-вкусовата промишленост в държавите членки (таблица II), интегрирането на екологичните съображения в ОСП (таблица III), сектора на горското стопанство (таблица IV), финансирането и разходите за ОСП (таблици I и V) и търговията със селскостопански и хранителни продукти (таблица VI).

Таблиците по-долу показват основните статистически данни в редица области, свързани с общата селскостопанска политика (ОСП), и по-специално: секторите на селското стопанство и хранително-вкусовата промишленост в държавите членки (таблица II), интегрирането на екологичните съображения в ОСП (таблица III), сектора на горското стопанство (таблица IV), финансирането и разходите за ОСП (таблици I и V) и търговията със селскостопански и хранителни продукти (таблица VI).