Производство на аквакултури в Европейския съюз

01-01-2018

Производството на аквакултури в Европейския съюз остава в относителен застой в сравнение с нарастването на световно равнище на производството на морски храни, отглеждани в стопанства. През последните 20 години Комисията се опита да засили производствения потенциал на ЕС чрез стартирането на различни стратегии и насоки, а през 2016 г. беше създаден консултативен съвет по аквакултурите. Този орган се състои от представители на промишлеността и други съответни организации на заинтересованите страни и предоставя съвети на европейските институции и на държавите членки.

Производството на аквакултури в Европейския съюз остава в относителен застой в сравнение с нарастването на световно равнище на производството на морски храни, отглеждани в стопанства. През последните 20 години Комисията се опита да засили производствения потенциал на ЕС чрез стартирането на различни стратегии и насоки, а през 2016 г. беше създаден консултативен съвет по аквакултурите. Този орган се състои от представители на промишлеността и други съответни организации на заинтересованите страни и предоставя съвети на европейските институции и на държавите членки.