Автомобилен транспорт: стандарти за движението и за безопасността

01-02-2018

Една от целите на ЕС за десетилетието 2010—2020 г. беше създаването на европейско пространство на пътна безопасност. Макар компетентността в тази област да е по принцип на държавите членки, ЕС съсредоточава своите мерки върху техническото състояние на превозните средства, превоза на опасни товари и безопасността на пътните мрежи.

Една от целите на ЕС за десетилетието 2010—2020 г. беше създаването на европейско пространство на пътна безопасност. Макар компетентността в тази област да е по принцип на държавите членки, ЕС съсредоточава своите мерки върху техническото състояние на превозните средства, превоза на опасни товари и безопасността на пътните мрежи.