Въздушен транспорт: сигурност на гражданското въздухоплаване

01-02-2018

Сигурността на въздухоплаването (която не следва да се бърка с безопасността на въздухоплаването[1]) има за цел предотвратяването на злонамерени действия срещу въздухоплавателни средства и техните пътници и екипаж. След ужасните нападения от 2001 г. ЕС прие набор от правила за сигурност за защита на гражданското въздухоплаване. Тези правила се актуализират редовно в отговор на променящите се рискове. Държавите членки си запазват правото да прилагат по-строги мерки.

Сигурността на въздухоплаването (която не следва да се бърка с безопасността на въздухоплаването[1]) има за цел предотвратяването на злонамерени действия срещу въздухоплавателни средства и техните пътници и екипаж. След ужасните нападения от 2001 г. ЕС прие набор от правила за сигурност за защита на гражданското въздухоплаване. Тези правила се актуализират редовно в отговор на променящите се рискове. Държавите членки си запазват правото да прилагат по-строги мерки.