Младежта

01-09-2017

Младежта е област на националната политика и по отношение на нея не се извършва хармонизиране на законодателствата на държавите членки. Съответно ЕС изпълнява само спомагателна роля. В този контекст програмата „Еразъм+“ съдържа част, посветена на младежта, която насърчава младежкия обмен в рамките на ЕС и с трети държави. През последните няколко години Европейският съюз укрепи политиките си по отношение на младите хора, както е видно от инициативата за създаване на Европейски корпус за солидарност и проекта DiscoverEU.

Младежта е област на националната политика и по отношение на нея не се извършва хармонизиране на законодателствата на държавите членки. Съответно ЕС изпълнява само спомагателна роля. В този контекст програмата „Еразъм+“ съдържа част, посветена на младежта, която насърчава младежкия обмен в рамките на ЕС и с трети държави. През последните няколко години Европейският съюз укрепи политиките си по отношение на младите хора, както е видно от инициативата за създаване на Европейски корпус за солидарност и проекта DiscoverEU.