Три държави от Източното партньорство: Украйна, Молдова и Беларус

01-01-2018

Политиката на ЕС за Източното партньорство, което беше създадено през 2009 г., обхваща шест постсъветски държави: Армения, Азербайджан, Беларус, Грузия, Молдова и Украйна. Партньорството беше създадено с цел подпомагане на усилията за политически, социални и икономически реформи в тези държави с цел засилване на демократизацията и доброто управление, енергийната сигурност, опазването на околната среда и икономическото и социалното развитие. Всички членове на Източното партньорство, с изключение на Беларус, участват в Парламентарната асамблея Евронест.

Политиката на ЕС за Източното партньорство, което беше създадено през 2009 г., обхваща шест постсъветски държави: Армения, Азербайджан, Беларус, Грузия, Молдова и Украйна. Партньорството беше създадено с цел подпомагане на усилията за политически, социални и икономически реформи в тези държави с цел засилване на демократизацията и доброто управление, енергийната сигурност, опазването на околната среда и икономическото и социалното развитие. Всички членове на Източното партньорство, с изключение на Беларус, участват в Парламентарната асамблея Евронест.