Трансатлантически отношения: САЩ и Канада

01-02-2018

ЕС, САЩ и Канада споделят ценностите на демокрацията, правата на човека, върховенството на закона, икономическата и политическата свобода, както и общи интереси в областта на външната политика и сигурността. Тясното сътрудничество и стратегическите отношения със САЩ и Канада продължават да бъдат приоритет за ЕС.

ЕС, САЩ и Канада споделят ценностите на демокрацията, правата на човека, върховенството на закона, икономическата и политическата свобода, както и общи интереси в областта на външната политика и сигурността. Тясното сътрудничество и стратегическите отношения със САЩ и Канада продължават да бъдат приоритет за ЕС.