Латинска Америка и Карибския регион

01-01-2018

Взаимоотношенията между Европейския съюз и Латинска Америка и Карибския регион имат много измерения и се осъществяват на различни равнища. ЕС взаимодейства с целия регион чрез срещи на високо равнище на държавните и правителствените ръководители, а споразумения и политически диалог обвързват ЕС с Карибския регион, Централна Америка, Андската общност, Меркосур, както и с отделни държави.

Взаимоотношенията между Европейския съюз и Латинска Америка и Карибския регион имат много измерения и се осъществяват на различни равнища. ЕС взаимодейства с целия регион чрез срещи на високо равнище на държавните и правителствените ръководители, а споразумения и политически диалог обвързват ЕС с Карибския регион, Централна Америка, Андската общност, Меркосур, както и с отделни държави.